20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 5 do 15 rokov v školskom roku 2018/2019

Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa (deň a hodina krúžku bude upresnená v septembri)
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
SZŠ FÉLIX, Petržalka
ZŠ Rovinka, Rovinka
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač
ZŠ Košická, Ružinov
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany
Spojená škola Svätej rodiny, Petržalka
ZŠ Nejedlého, Dúbravka
ZŠ Beňovského, Dúbravka
ZŠ Dunajská Lužná, Dunajská Lužná
ZŠ Železničká, Vrakuňa
Gymnázium Skalická, Nové Mesto
ZŠ Tbiliská, Rača

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

Mimoškolské voľnočasové šachové krúžky 1x do týždňa (deň a hodina krúžku bude upresnená v septembri)

Tréningová skupina A (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina B (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav, RC Obláčik – Lamač
Tréningová skupina C (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina D (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu), DK Ružinov
Tréningová skupina E (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu), DK Ružinov

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa (deň a hodina krúžku bude upresnená v septembri)
MŠ Espania, Staré mesto

Členské v krúžku je vo výške 90€/školský polrok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

Online formulár na prihlásenie do krúžku