20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2018/2019

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1, Štvrtok 14:30 – 15:30, prvá hodina 27.9.2018
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica, Utorok 15:00 – 16:00, prvá hodina 25.9.2018
SZŠ FÉLIX, Petržalka, Pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina bude upresnená
ZŠ Rovinka, Rovinka, Streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 26.9.2018
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov, Utorok 14:30 – 15:30, prvá hodina 25.9.2018
ZŠ Medzilaborecká, Ružinov, Streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 3.10.2018
ZŠ Za kasárňou, Ružinov, Pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina 8.10.2018
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava prváci, Utorok 15:00 – 16:00, prvá hodina 25.9.2018
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava druháci, Utorok 16:00 – 17:00, prvá hodina 25.9.2018
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava tretiaci +, Utorok 16:00 – 17:00, prvá hodina 25.9.2018
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto, Štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 27.9.2018
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač, Štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 27.9.2018
ZŠ Košická, Ružinov, Pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina 24.9.2018
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany začiatočníci, Streda 14:00 – 15:00, prvá hodina 3.10.2018
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany mierne pokročilí, Streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 3.10.2018
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany pokročilí, Streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 3.10.2018
Spojená škola Svätej rodiny, Petržalka, Štvrtok 14:30 – 15:30, prvá hodina 27.9.2018
ZŠ Nejedlého, Dúbravka, Pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 1.10.2018
ZŠ Beňovského, Dúbravka, Pondelok 14:30 – 15:30, prvá hodina 1.10.2018
ZŠ Železničká, Vrakuňa, Štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 27.9.2018
Gymnázium Skalická, Nové Mesto, Štvrtok 15:00 – 16:00, prvá hodina 27.9.2018
ZŠ Cádrová, Kramáre, Streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 3.10.2018
ZŠ Tbiliská, Rača, Pondelok 14:30 – 15:30, prvá hodina 24.9.2018

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00, prvá hodina 18.9.2018, Drieňová 27 – Doprastav (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30, prvá hodina 18.9.2018, Drieňová 27 – Doprastav (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30, prvá hodina 18.9.2018, Drieňová 27 – Doprastav (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00, prvá hodina 17.9.2018, DK Ružinov (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 17.9.2018, DK Ružinov (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, Pondelok 13:30 – 14:30, prvá hodina 17.9.2018

Členské v krúžku je vo výške 90€/školský polrok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové cvičebnice
Možnosť zakúpenia šachovej cvičebnice v cene 8€/ks (Škola šachu 1, 2, 3)
Ďalšia šachová literatúra

 Online formulár na registráciu do krúžku