20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2018/2019

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1, Štvrtok 14:30 – 15:30
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica, Utorok 15:00 – 16:00
SZŠ FÉLIX, Petržalka, Pondelok 14:45 – 15:45
ZŠ Rovinka, Rovinka, Streda 16:00 – 17:00,
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov, Pondelok 14:30 – 15:30
ZŠ Za kasárňou, Ružinov, Pondelok 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava prváci, Utorok 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava druháci, Utorok 16:00 – 17:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava tretiaci +, Utorok 16:00 – 17:00
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto, Štvrtok 16:00 – 17:00
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač, Štvrtok 16:00 – 17:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Košická, Ružinov, Pondelok 15:00 – 16:00
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany začiatočníci, Streda 14:00 – 15:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany mierne pokročilí, Streda 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany mierne pokročilí, Streda 16:00 – 17:00
Spojená škola Svätej rodiny, Petržalka, Štvrtok 14:30 – 15:30 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Nejedlého, Dúbravka, Pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Beňovského, Dúbravka, Pondelok 14:30 – 15:30
Gymnázium Skalická, Nové Mesto, Štvrtok 14:30 – 15:30
ZŠ Cádrová, Kramáre, Streda 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Tbiliská, Rača, Pondelok 14:30 – 15:30 (prváci+druháci) (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Tbiliská, Rača, Pondelok 15:30 – 16:30 (tretiaci a starší)

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00, Drieňová 27 – Doprastav (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30, Drieňová 27 – Doprastav (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30, Drieňová 27 – Doprastav (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00, DK Ružinov (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 17:00, DK Ružinov (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, Piatok 11:00 – 11:45
MŠ Gelnická, Pondelok 10:00 – 11:00
MŠ Hubenného

Členské v krúžku je vo výške 90€/školský polrok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku