20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2019/2020

Termíny šachových krúžkov v školskom roku 2019/2020 budú zverejnené na prelome augusta a septembra. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
SZŠ FÉLIX, Petržalka
ZŠ Rovinka, Rovinka
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov
ZŠ Vazovova, Staré mesto
ZŠ Vajnory, Kataríny Brúderovej, Vajnory
ZŠ Budatínska, Petržalka
ZŠ Ostredková, Ružinov
ZŠ Beňadická, Petržalka
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves
ZŠ Za kasárňou, Ružinov
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – začiatočníci
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – mierne pokročilí
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – pokročilí
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač
ZŠ Košická, Ružinov
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – začiatočníci
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – mierne pokročilí
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – pokročilí
Spojená škola Svätej rodiny, Petržalka
ZŠ Nejedlého, Dúbravka
ZŠ Beňovského, Dúbravka
Gymnázium Skalická, Nové Mesto
ZŠ Cádrová, Kramáre
ZŠ Tbiliská, Rača – začiatočníci
ZŠ Tbiliská, Rača – mierne pokročilí

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa

Drieňová 27 – budova Doprastav
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00 (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30 (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30 (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)

DK Ružinov
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00 (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 17:00 (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto
MŠ Gelnická
MŠ Hubenného

Členské v krúžku je vo výške 120€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku