1. marca 2020

Šachová riešiteľská súťaž 2020

Milí rodičia,

v rámci šachového krúžku Vám budem posielať šachové úlohy, ktoré napomôžu Vaším deťom k šachovému rastu.

Úlohy sme preberali aj na tréningu je to opakovanie a precvičovanie šachových motívov. Vzhľadom k tomu, že týždeň je dlhá doba a všetci zabúdame, chcem Vás poprosiť o spoluprácu pri vypracovaní šachových úloh.

Nájdite si prosím Vás najlepšie každý deň čas a na šachovnici spolu postavte pozíciu podľa pokynov v zadaní úlohy. Najlepšie je riešiť 2 úlohy denne, aby to deti bavilo. V prípade, že nebudete riešiť každý deň, poprosím Vás, neriešte všetko pred pred tréningom, nakoľko zmyslom týchto úloh je, aby sa deti stretávali so šachom čo najčastejšie.

Výsledky riešenia mi posielajte mailom na rudo.benci@gmail.com Vyhodnotené budú týždenne.

Úlohy 1. týždeň
Úlohy 2. týždeň
Úlohy 3. týždeň
Úlohy 4. týždeň

Návod ako robiť úlohy

Rozložte si šachovnicu a z mailu nadiktujte deťom pozíciu podľa zadania. V zadaní budete mať uvedené v skratke farbu figúr, názov a pole na ktorom figúrka stojí, kto je na ťahu biely alebo čierny, a akou figúrkou sa má vykonať ťah.

Príklad: Úloha č. 1.
Biely:
Ke6, Va2.
Čierny:
Ke8
Zadanie: Biely potiahne vežou a dá mat.
Ťah, na ktorý príde Vaše dieťa prosím zapíšte 1. Va8 ++ a pošlite mi potom na mail.

Vysvetlivky

K – kráľ, D – dáma, V – veža, J – jazdec, S – strelec, pešiak označenie nemá, píše sa len pole na ktorom stojí, B – biely, Č – čierny, + – šach, ++ – mat.
Šachovnica má 8 stĺpcov: a, b, c, d, e, f, g, h, 8 riadkov: 1,2,3,4,5,6,7,8.
Šachovnicu staviame tak, že po pravej ruka hráča je biele šachové pole, pre tých ktorý máte šachovnicu očíslovanú 1 je prvý rad na ktorom sa stavanú biele figúrky. Postavenie firúg:
Biele:
A1,H1 – Veža, B,1G1 – Jazdec, C1,F1 – Strelec, D1 – Dáma, E1 – Kráľ
Čierne:
A8,H8 – Veža, B,8G8 – Jazdec, C8,F8 – Strelec, D8 – Dáma, E8 – Kráľ