10 výhod, ako hra kráľov cibrí náš mozog

„V šachu môžete byť dobrí iba vtedy, ak tú hru nadovšetko milujete. Raz dáte lekciu súperovi, inokedy dá lekciu on vám. Práve o tom je šach.“ 
– Bobby Fischer –

Nie nadarmo sa šachu hovorí „hra kráľov“. Dve kráľovstvá bojujú proti sebe. Ktorý kráľ zomrie ako prvý?
Pre niekoho koníčkom, krátením voľného času, pre iného súťažným športom. Šach v sebe ukrýva prvky umenia, vedy i športu. Zaujímavé je, že v dnešnej verzii šachových kameňov možno pozorovať alegóriu stredovekej spoločnosti. Okrem iného šach rozvíja logické myslenie, cvičí pamäť, zvyšuje inteligenciu hráčov a prospieva v mnohých iných oblastiach. Aké sú jeho supervýhody?

1, Zvyšuje IQ
Šach bol vždy považovaný za hru pre výnimočne inteligentných ľudí. Tentoraz je nepochybné, že pohyby figúrok po šachovnici môžu v skutočnosti zvýšiť u človeka inteligenčný kvocient. Štúdia 4000 venezuelských žiakov dokázala významné nárasty IQ u chlapcov i dievčat už po 4 mesiacoch šachovej výučby.

2, Prevencia Alzheimerovej choroby
Je známe, že nevyužitie mozgového tkaniva vedie k strate mozgovej sily. Vzhľadom k tomu, že mozog pracuje ako sval, potrebuje byť nielen v kondícii, ale sa aj precvičovať. Je dokázané, že seniori nad 75 rokov, ktorí sa venovali šachu či podobným strategickým aktivitám, majú nižšie riziko vzniku demencie.

3, Aktivizuje obe hemisféry
Nemeckí výskumníci predpokladali, že počas hrania šachu sa stáva oveľa aktívnejšou ľavá hemisféra. Nepredpokladali však vplyv i na hemisféru pravú. No šach pôsobí pozitívne na obe hemisféry. To znamená, že za použitia oboch hemisfér šachista reaguje oveľa rýchlejšie napríklad v určovaní pozícií šachových figúrok. Hráči sa počas hry učia, že nemusia spraviť hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich pre a proti.

4, Zvyšuje kreativitu
Šach vyžaduje prísnu logiku myslenia i veľkú dávku obrazotvornosti. Vieme, že práve pravá hemisféra vplýva na našu kreativitu a keďže šach aktivizuje túto hemisféru, hráčovi pomáha rozvíjať produktívne schopnosti. Konkrétne šach výrazne zvyšuje originalitu. Hráči sú nútení si predstavovať rôzne akcie v rôznom poradí, predtým ako sa udejú. Učíme sa predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby sme ťahali figúrkami.

5, Zlepšuje pamäť
Byť výborným hráčom znamená, že hráč pozná dokonale chyby protihráča, ktoré mu pomohli vyhrať predtým. Mladí študenti, ktorí sa pravidelne venovali šachu počas dvojročnej štúdie, si zlepšili známky vo všetkých predmetoch, ich učitelia si všimli lepšie pamätanie učiva i kvalitnejšie organizačné zručnosti žiakov.

6, Zvyšuje schopnosť riešiť problémy
Šachový zápas je ako skladanie skladačky. Potrebujete riešenia v reálnom čase, pretože váš súper neustále mení parametre. Dôležité je predvídanie, hráči sa učia najprv myslieť a až potom konať. Po čase šach pomáha rozvinúť trpezlivosť i myslenie ako také. Šachisti paralelne zvažujú rôzne možnosti riešenia problémov.

7, Zdokonaľuje čitateľskú zručnosť
Štúdia v USA dokázala, že žiaci hrajúci šach majú oveľa vyššiu čitateľskú zručnosť ako tí žiaci, ktorí šach nehrávajú. Umenie hrať šach je umenie čítať pozície. Daná pozícia je hieroglyf, ktorý musíme rozlúštiť. Cieľom je dobre prečítať hru a nabúrať tak súperove úmysly.

8, Zlepšuje koncentráciu
Šach je hra spätných väzieb, majstrovstvo adaptácie aj odvahy konať. Hľadieť počas hry inde alebo premýšľať o niečom inom – zvyčajne je to výsledkom intenzívneho sústredenia a zdokonaľovania sa v hre. Hráči sa učia pozornosti, učia sa chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne reagovať bez ohľadu na to, akí sú bystrí.

9, Rast nervových buniek
Dendrity sú ako konáre stromu, ktoré vysielajú signály z iných nervových buniek do neurónov, ku ktorým sú pripojené. Predstavte si ich ako „antény“, ktoré vyzdvihujú signály z iných mozgových buniek. Čím viac dendritov, tým viac signálu. Interakcia s ľuďmi, náročnejšia aktivita a učenie sa novým schopnostiam, povedzme šachu, ktorý je dokonalým spojením týchto činností, spôsobuje rast nervových buniek.

10, Učí plánovaniu a predvídaniu
Hranie šachu má za následok rozvoj tých častí mozgu, ktoré sú zodpovedné za plánovanie i hodnotenie situácií. Strategické hry ako šach majú za následok hodnotnejšie rozhodovanie vo všetkých oblastiach života. Šachisti sa učia stanovovať si ciele a určovať si konkrétne kroky vedúce k nim. Prehodnocujú riskantné voľby a hľadajú racionálne riešenia. Na základe zmeny situácie v prípade potreby sa učia svoje plány prehodnocovať i vyvíjať nové.

Šach je hra, ktorú sa učíme hrať celý život, vždy je totiž čo zlepšovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *