22. septembra 2020

Online šachové krúžky

 Online šachový krúžok, 1x do týždňa, vysielanie cez ZOOM, sachovaakademia@gmail.com, možnosť prihlásiť sa už aj do prebiehajúceho tréningu
Tréningová skupina D, tréner Michal Vrba, Pondelok 17:00 – 17:45 (naučíme sa = šachovanie, mat, pat, šachové taktické hádanky, základné princípy hry)
Tréningová skupina B1, tréner Michal Vrba, Pondelok 18:00 – 18:45 (naučíme sa = šachovanie, mat, pat, šachové taktické hádanky, základné princípy hry)
Tréningová skupina C, tréner Michal Vrba, Pondelok 19:00 – 19:45 (naučíme sa = šachovanie, mat, pat, šachové taktické hádanky, základné princípy hry, mierne pokročilí)
Tréningová skupina A1, tréner Michal Vrba, Utorok 17:00 – 17:45 (naučíme sa = taktika a stratégia mierne pokročilých, úvod do koncoviek, mierne pokročilí)
Tréningová skupina B, tréner Michal Vrba, Utorok 18:00 – 18:45 (mierne pokročilí šachisti, kluboví hráči)
Tréningová skupina A, tréner Michal Vrba, Utorok 19:00 – 19:45 (pokročilí šachisti, kluboví hráči)

Online tréningy prebiehajú v blokoch po 10 lekcií. Prihlasuje sa vždy do celého bloku. Maximálny počet účastníkov jednej skupiny 8. Cena jednej hodiny 8€ (spolu 80€).
Prihláška do online šachového krúžku

Online šachové krúžky s Martinom Hunčárom cez ZOOM, huncar.martin@gmail.com 0903 440 480
Tréningová skupina A, Štvrtok 20:00 – 21:10, pokročilí (kluboví hráči s ratingom max. 1500)
Tréningová skupina B Chess and English, Streda 19:00 – 19:55, mierne pokročilí (hráči z krúžkov a klubov bez ratingu). Hovorím väčšinou anglicky, komplikované preložím.
Tréningová skupina B, Štvrtok 19:00 – 19:55, mierne pokročilí (hráči z krúžkov a klubov bez ratingu)
Tréningová skupina C Chess and English, Streda 18:00 – 18:55, pokročilí začiatočníci (poznáme pravidlá šachu a základy). Hovorím väčšinou anglicky, komplikované preložím.
Tréningová skupina B, Sobota 18:00 – 19:00, mierne pokročilí (hráči z krúžkov a klubov bez ratingu)
Tréningová skupina B PLUS, Pondelok 21:00 – 22:00, mierne pokročilí (dospeláci bez klubovej príslušnosti a ratingu alebo s FIDE ratingom do 1300)
Tréningová skupina C, Štvrtok 18:00 – 18:55, pokročilí začiatočníci (poznáme pravidlá šachu a základy)
Tréningová skupina C, Pondelok 17:00 – 17:55, pokročilí začiatočníci (poznáme pravidlá šachu a základy)
Dievčatá hrajú šach C, Utorok 19:00 – 19:55, pokročilí začiatočníci (poznáme pravidlá šachu a základy)
Tréningová skupina D, Pondelok 18:00 – 18:55, (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)
Tréningová skupina E, Utorok 18:00 – 18:55, (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Online šachové krúžky s Jonatánom Pavelkom, sachovaakademia@gmail.com
Tréningová skupina A, Streda 16:00 – 17:00, mierne pokročilí (poznáme pravidlá šachu a základy)
Tréningová skupina B, Pondelok 16:00 – 17:00, začiatočníci (naučíme sa základné pravidlá šachu)