20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2019/2020

Prihláška do online tréningov 2. školský polrok 2019/2020
Vyhlásenie BŠA k aktuálnej situácii COVID-19

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1, štvrtok 14:30 – 15:30
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica, streda 14:30 – 15:30 (kapacita krúžku naplnená)
SZŠ FÉLIX, Petržalka, pondelok 14:45 – 15:45
ZŠ Rovinka, Rovinka, streda 16:00 – 17:00
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov, pondelok 14:30 – 15:30 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Medzilaborecká, Ružinov, pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Vazovova, Staré mesto, štvrtok 15:00 – 16:00
ZŠ Vajnory, Kataríny Brúderovej, Vajnory, streda 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Turnianska, Petržalka, pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Za kasárňou, Ružinov, pondelok 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – začiatočníci, štvrtok 15:30 – 16:30 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – pokročilí (tretiaci a starší), streda 16:00 – 17:00
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto, štvrtok 16:00 – 17:00 (druháci a starší)
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač, štvrtok 16:00 – 17:00
ZŠ Košická, Ružinov, utorok 16:00 – 17:00
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – začiatočníci, štvrtok 15:00 – 16:00
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – mierne pokročilí, štvrtok 16:00 – 17:00
ZŠ Nejedlého, Dúbravka, pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Beňovského, Dúbravka, pondelok 14:30 – 15:30
ZŠ Cádrová, Kramáre, streda 15:00 – 16:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Tbiliská, Rača – začiatočníci (prváci), pondelok 14:00 – 15:00
ZŠ Tbiliská, Rača – mierne pokročilí (druháci/tretiaci), pondelok 15:00 – 16:00
ZŠ Tbiliská, Rača – pokročilí (tretiaci a starší), pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves, štvrtok 14:00 – 15:00
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves, streda 13:00 – 14:00
ZŠ Grosslingová, Staré mesto, utorok 14:30 – 15:30 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Grosslingová, Staré mesto, utorok 16:00 – 17:00 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Matky Alexie, Staré mesto, utorok 16:00 – 17:00 (kapacita krúžku naplnená)

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 17.9.2019
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00 (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30 (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30 (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)

DK Ružinov, prvá hodina 7.10.2019
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00 (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 16:45 (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 25.9.2019
Tréningová skupina A+, Streda 16:00 – 17:30 (súťaže družstiev, turnaje, cieľ = osobný šachový rast 1500+, samostatná práca/príprava)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, štvrtok 10:15 – 11:45, prvá hodina 3.10.2019

Členské v krúžku je vo výške 120€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška ESPANIA školský rok 2019/2020 na stiahnutie
MŠ Hubeného
MŠ Gelnická
MŠ Plicková