20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2020/2021

Školy a termíny krúžkov budú zverejnené koncom augusta 2020

Letné online tréningy s Martinom Hunčárom huncar.martin@gmail.com

štvrtok o 20:00                 A (ratingoví hráči do 1400 a ambiciózni hráči z klubov s ratingom 1000)
streda o 19:00                   B (kluboví hráči s ratingom 1000)
pondelok o 18:00             C (mierne pokročilí – deti zo školských krúžkov)
pondelok o 17:00             D (začiatočníci – deti zo školských krúžkov)
streda o 18:00                   E (začiatočníci – šikovné deti zo škôlok)
utorok o 19:00                   naživo Alstrova 195 na letnej terase pre skupiny B a C
sobota o 13:00                    naživo Alstrova 195 na letnej terase pre skupiny D a E

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica
SZŠ FÉLIX, Petržalka
ZŠ Rovinka, Rovinka
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov
ZŠ Medzilaborecká, Ružinov
ZŠ Vazovova, Staré mesto
ZŠ Vajnory, Kataríny Brúderovej, Vajnory
ZŠ Turnianska, Petržalka
ZŠ Za kasárňou, Ružinov
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – začiatočníci
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – pokročilí
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač
ZŠ Košická, Ružinov
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – začiatočníci
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – mierne pokročilí
ZŠ Nejedlého, Dúbravka
ZŠ Beňovského, Dúbravka
ZŠ Cádrová, Kramáre
ZŠ Tbiliská, Rača – začiatočníci (prváci)
ZŠ Tbiliská, Rača – mierne pokročilí (druháci/tretiaci)
ZŠ Tbiliská, Rača – pokročilí (tretiaci a starší)
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves
ZŠ Grosslingová, Staré mesto
ZŠ Grosslingová, Staré mesto
ZŠ Matky Alexie, Staré mesto

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 17.9.2019
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00 (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30 (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30 (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)

DK Ružinov, prvá hodina 7.10.2019
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00 (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 16:45 (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 25.9.2019
Tréningová skupina A+, Streda 16:00 – 17:30 (súťaže družstiev, turnaje, cieľ = osobný šachový rast 1500+, samostatná práca/príprava)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, štvrtok 10:15 – 11:45, prvá hodina 3.10.2019

Členské v krúžku je vo výške 120€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška ESPANIA školský rok 2019/2020 na stiahnutie
MŠ Hubeného
MŠ Gelnická
MŠ Plicková