20. októbra 2015

Krúžky pre deti

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2019/2020

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1, štvrtok 14:30 – 15:30, prvá hodina 26.9.2019
ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica, streda 14:30 – 15:30, prvá hodina 2.10.2019
SZŠ FÉLIX, Petržalka, pondelok 14:45 – 15:45, prvá hodina 23.9.2019
ZŠ Rovinka, Rovinka, streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov, pondelok 14:30 – 15:30, prvá hodina 30.9.2019 (kapacita krúžku naplnená)
ZŠ Medzilaborecká, Ružinov, pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Vazovova, Staré mesto, štvrtok 15:00 – 16:00, prvá hodina 3.10.2019
ZŠ Vajnory, Kataríny Brúderovej, Vajnory, streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Budatínska, Petržalka, piatok 16:00 – 17:00, prvá hodina 27.9.2019
ZŠ Ostredková, Ružinov, streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 9.10.2019
ZŠ Turnianska, Petržalka, pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Za kasárňou, Ružinov, pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – začiatočníci (prváci), utorok 15:00 – 16:00, prvá hodina 1.10.2019
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – mierne pokročilí (druháci/tretiaci), utorok 16:00 – 17:00, prvá hodina 1.10.2019
ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava – pokročilí (tretiaci a starší), streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto, štvrtok 16:00 – 17:00 (druháci a starší), prvá hodina 10.10.2019
SZŠ a MŠ Lamač, Lamač, štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 19.9.2019
ZŠ Košická, Ružinov, utorok 16:00 – 17:00, prvá hodina 1.10.2019
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – začiatočníci (prváci), streda 14:00 – 15:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – mierne pokročilí (druháci/tretiaci), streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany – pokročilí (tretiaci a starší), streda 16:00 – 17:00, prvá hodina 2.10.2019
Spojená škola Svätej rodiny, Petržalka, piatok 14:45 – 15:45, prvá hodina 27.9.2019
ZŠ Nejedlého, Dúbravka, pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 7.10.2019
ZŠ Beňovského, Dúbravka, pondelok 14:30 – 15:30, prvá hodina 7.10.2019
Gymnázium Skalická, Nové Mesto, streda 14:30 – 15:30, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Cádrová, Kramáre, streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 2.10.2019
ZŠ Tbiliská, Rača – začiatočníci (prváci), pondelok 14:00 – 15:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Tbiliská, Rača – mierne pokročilí (druháci/tretiaci), pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Tbiliská, Rača – pokročilí (tretiaci a starší), pondelok 16:00 – 17:00, prvá hodina 30.9.2019
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves, štvrtok 14:00 – 15:00, prvá hodina 26.9.2019
ZŠ Ivana Bukovčana 1, Devínska Nová Ves, streda 13:00 – 14:00, prvá hodina 25.9.2019
ZŠ Pavla Horova, Devínska Nová Ves, piatok 13:00 – 14:00, prvá hodina 27.9.2019
ZŠ Grosslingová, Staré mesto, utorok 14:30 – 15:30, prvá hodina 1.10.2019
ZŠ Matky Alexie, Staré mesto, utorok 16:00 – 17:00, prvá hodina 1.10.2019

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 17.9.2019
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00 (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava)
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30 (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), Drieňová 27 – Doprastav
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30 (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky)

DK Ružinov, prvá hodina 7.10.2019
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00 (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu)
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 16:45 (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu)

Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 25.9.2019
Tréningová skupina A+, Streda 16:00 – 17:30 (súťaže družstiev, turnaje, cieľ = osobný šachový rast 1500+, samostatná práca/príprava)

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, štvrtok 10:15 – 11:45, prvá hodina 3.10.2019
MŠ Hubeného, pondelok 11:00
MŠ Gelnická, pondelok 10:00

Členské v krúžku je vo výške 120€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška ESPANIA školský rok 2019/2020 na stiahnutie
Prihláška Hubeného na stiahnutie
Prihláška Gelnická na stiahnutie