9. februára 2014

2%

Prečo Bratislavská šachová akadémia?

Naším hlavným cieľom je ponúknuť deťom a mládeži zmysluplne strávený čas a prostredníctvom šachovej hry pomôcť stať sa dobrými ľuďmi. V Bratislave a okolí zastrešujeme 35 šachových krúžkov, organizujeme šachové turnaje, prednášky a sústredenia s veľmajstrami, vonkajšie podujatia ako simultánky alebo športové šachové podujatia.

ROČENKA 2019 – SŤAHUJ

Všetko o nás nájdete na: Facebook, Youtube, Instagram

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie

Zamestnanci:
Potvrdenie o zaplatení dane 2019Vyhlásenie zamestnanca

Fyzické osoby (napr. živnostníci):
Daňové priznanie ADaňové priznanie B

Právnické osoby:
Daňové priznanie

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje – registrácia na portáli dvepercenta

Obchodné meno: Bratislavská šachová akadémia
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42266416
Sídlo: 84103 Bratislava, Studenohorská 67