9. februára 2014

2%

Prečo Bratislavská šachová akadémia?

Naším hlavným cieľom je ponúknuť deťom a mládeži zmysluplne strávený čas a prostredníctvom šachovej hry pomôcť stať sa dobrými ľuďmi. V Bratislave a okolí zastrešujeme 29 šachových krúžkov, organizujeme šachové turnaje, prednášky a sústredenia s veľmajstrami, vonkajšie podujatia ako simultánky alebo športové dni. Vaše 2% využívame na technické zabezpečenie krúžkov, ktoré by sme do budúcna chceli postupne vybaviť digitálnymi šachovými hodinami.

Ročenka 2019 – stiahnuť PDF

Všetko o nás nájdete na: Facebook, Youtube, Instagram

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie

Zamestnanci:

Potvrdenie o zaplatení dane 2018Vyhlásenie zamestnanca

Fyzické osoby (napr. živnostníci):

Daňové priznanie ADaňové priznanie B

Právnické osoby:

Daňové priznanie

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje – registrácia na portáli dvepercenta

Obchodné meno: Bratislavská šachová akadémia
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42266416
Sídlo: 84103 Bratislava, Studenohorská 67