22. septembra 2020

Šachové krúžky v škôlkach

 Šachové krúžky v škôlkach, 1x do týždňa
MŠ Espania, Staré mesto, piatok 11:00 – 11:45, prvá hodina 2.10.2020

Členské v krúžku je vo výške 120€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška ESPANIA školský rok 2020/2021 na stiahnutie