22. septembra 2020

Šachové krúžky v škôlkach

 Šachové krúžky v škôlkach
Školský rok 2021/2022

MŠ ESPANIA, štvrtky 10:15 – 11:00, 1x týždenne, prvá hodina 30.9.2021
MŠ ESPANIA, štvrtky 11:00 – 11:45, 1x týždenne, prvá hodina 30.9.2021
MŠ ESPANIA, štvrtky 12:15 – 13:00, 1x týždenne, prvá hodina 30.9.2021

Členské v krúžku je vo výške 130€/školský rok. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka. Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj.
Prihláška ESPANIA školský rok 2021/2022 na stiahnutie