22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2020/2021

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa, veľkosť skupiny max. 15 detí

Rozpis šachových krúžkov pre školský rok 2021/2022 bude uverejnený na prelome augusta a septembra

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.

 Online formulár na registráciu do krúžku

Hygienické opatrenia:
– tréneri majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
– deti majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
– pravidelné vetranie priestorov
– maximálny počet detí v jednej skupine 15 detí
– v prípade podozrenia na COVID19 kontaktujeme školu a rodičov detí, ktorí boli na krúžku
– rodičov žiadame, aby v prípade zvýšenej teploty dieťaťa alebo náznakov respiračného ochorenia dieťa na krúžok neposielali, resp. v prípade náznakov takéhoto ochorenia nebude vyzdvihnuté trénerom na šachový krúžok