22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2021/2022

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa, veľkosť skupiny max. 12 detí

Členské v školskom krúžku je vo výške 70€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.

ZŠ Malokarpatské nám., štvrtky 16:00 – 17:00 (krúžok pozastavený)
ZŠ Za kasárňou, pondelky, 15:00 – 16:00 (krúžok pozastavený)
SZŠ Félix, štvrtky, 14:45 – 15:45, kapacita naplnená
ZŠ Pavla Marcelyho, pondelky 15:00 – 16:00 (krúžok pozastavený)
ZŠ Cádrova, utorok 15:00 – 16:00 (krúžok pozastavený)
ZŠ Košická, štvrtky, 15:45 – 16:45 (krúžok pozastavený)
ZŠ J.A. Komenského, utorky 14:00 – 15:00 (krúžok pozastavený)
ZŠ Grösslingová, stredy 15:00 – 16:00, kapacita naplnená (krúžok pozastavený)
ZŠ Grösslingová, stredy 16:00 – 17:00 (krúžok pozastavený)

Stiahnuť prihlášku pre 1. polrok
Stiahnuť prihlášku pre 2. polrok

 Online formulár na registráciu do krúžku

  Vaše meno

  Váš email

  Meno a vek dieťaťa

  Škola/Krúžok

  Trieda

  Vaša správa

  Hygienické opatrenia:
  – tréneri majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
  – deti majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
  – pravidelné vetranie priestorov
  – maximálny počet detí v jednej skupine 12 detí
  – v prípade podozrenia na COVID19 kontaktujeme školu a rodičov detí, ktorí boli na krúžku
  – rodičov žiadame, aby v prípade zvýšenej teploty dieťaťa alebo náznakov respiračného ochorenia dieťa na krúžok neposielali, resp. v prípade náznakov takéhoto ochorenia nebude vyzdvihnuté trénerom na šachový krúžok