22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2020/2021

Usmernenie Ministerstva školstva k organizácii a vzdelávaniu na zákadných školách 16.9.2020
Usmernenie Ministerstva školstva k realizácii záujmovej činnosti v CVČ a školách 18.9.2020
Usmernenie Ministerstva školstva k realizácii záujmovej činnosti v CVČ a školách 14.10.2020

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa, veľkosť skupiny max. 15 detí
ZŠ Lamač, Malokarpatské nám. 1, štvrtky 14:30 – 15:30, pozastavené do odvolania vlády SR
SZŠ FÉLIX, Petržalka, pondelky 14:45 – 15:45, (kapacita naplnená), pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Pavla Marcelyho, Ružinov, pondelky 14:30 – 15:30, (kapacita naplnená), pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Za kasárňou, Ružinov, stredy 15:00 – 16:00, pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Svätej Uršule, Staré mesto, štvrtky 16:00- 17:00, pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany, štvrtky 15:00 – 16:00, začiatočníci, pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Jána Amosa Komenského, Krasňany, štvrtky 16:00 – 17:00, mierne pokročií, pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Cádrová, Kramáre, stredy 15:00 – 16:00, prvá hodina 7.10.2020 (kapacita naplnená), pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves, stredy 13:00 – 14:00, pozastavené do odvolania vlády SR
ZŠ Ivana Bukovčana, Devínska Nová Ves, piatky 14:00 – 15:00, pozastavené do odvolania vlády SR

Členské v školskom krúžku je vo výške 60€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

 Online formulár na registráciu do krúžku

Hygienické opatrenia:
– tréneri majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
– deti majú počas krúžku nasadené celý čas ochranné rúško
– pravidelné vetranie priestorov
– maximálny počet detí v jednej skupine 15 detí
– v prípade podozrenia na COVID19 kontaktujeme školu a rodičov detí, ktorí boli na krúžku
– rodičov žiadame, aby v prípade zvýšenej teploty dieťaťa alebo náznakov respiračného ochorenia dieťa na krúžok neposielali, resp. v prípade náznakov takéhoto ochorenia nebude vyzdvihnuté trénerom na šachový krúžok