22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2023/2024

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa

Členské v školskom krúžku je vo výške 100€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.

Šachový krúžok je určený iba pre deti danej školy. Max. počet detí v krúžku 12.
Prehľad škôl, deň a čas krúžku. Možnosť individuálneho dohlásenia počas školského roka na sachovaakademia@gmail.com

ZŠ Malokarpatské nám., streda 14:00 – 14:50, prváci a druháci
ZŠ Malokarpatské nám., streda 14:50 – 15:50, tretiaci a starší
ZŠ Za kasárňou, štvrtok 16:00 – 17:00
ZŠ Cádrova, pondelok 16:00 – 17:00
ZŠ Grösslingová, utorok 15:00 – 15:50, prváci a druháci
ZŠ Grösslingová, utorok 16:00 – 17:00, tretiaci a starší
ZŠ Stupava, štvrtok 16:00 – 17:00, druháci a starší
ZŠ Kalinčiakova, štvrtok 15:30 – 16:30
ZŠ Pankúchová, pondelok 14:00 – 14:50, prváci a druháci
ZŠ Pankúchová, pondelok 15:00 – 16:00, tretiaci a starší
ZŠ Sv. Uršule, piatok 15:00 – 16:00
SŠ Sv. Rodiny, Gercenova 10, pondelok 15:15 – 16:15
Neškola, Znievska 9, pondelok 15:45 – 16:45
ZŠ Pavla Marcelyho, štvrtok 14:30 – 15:30
ZŠ Košická I., pondelok 14:45 – 15:45
ZŠ Košická II., pondelok 15:45 – 16:45
ZŠ Matky Alexie, pondelok 15:00 – 16:00
ZŠ Hubeného, štvrtok 16:00 – 17:00, druháci a starší
ZŠ Montessori, streda 16:00 – 17:00

Prihláška 1. šk. polrok 2023/2024
Prihláška 2. šk. polrok 2023/2024