22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2022/2023

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa, veľkosť skupiny max. 12 detí

Členské v školskom krúžku je vo výške 80€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.

Termíny krúžkov a zoznam škôl bude počas septembra priebežne aktualizovaný. Šachové krúžky začnú od 1.10.2022.

ZŠ Malokarpatské nám., stredy 14:30 – 15:30, prvá hodina 5.10.2022 (kapacita naplnená)
ZŠ Montessori Lamač., stredy 16:00 – 17:00, prvá hodina 5.10.2022 (kapacita naplnená)
ZŠ Za kasárňou, štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 6.10.2022
ZŠ Pavla Marcelyho, pondelok 15:00 – 16:00, prvá hodina 3.10.2022
ZŠ Cádrova, streda 15:00 – 16:00, prvá hodina 5.10.2022
ZŠ J.A. Komenského, druháci a starší, štvrtky 16:00 – 17:00, prvá hodina 6.10.2022
ZŠ Grösslingová – prváci a druháci, utorky 15:00 – 16:00, prvá hodina 4.10.2022 (kapacita naplnená)
ZŠ Grösslingová – tretiaci a starší, utorky 16:00 – 17:00, prvá hodina 4.10.2022
ZŠ Rovinka, tretiaci a štvrtáci, pondelok 15:30 – 16:30, prvá hodina 3.10.2022
ZŠ Stupava, druháci a starší, štvrtok 16:00 – 17:00, prvá hodina 6.10.2022 (kapacita naplnená)
ZŠ Kalinčiakova, štvrtok 15:00 – 16:00, prvá hodina 6.10.2022
ZŠ Sv. Uršule, štvrtok 15:00 – 16:00, prvá hodina 6.10.2022
SŠ Sv. Rodiny, Gercenova 10, pondelok 14:30 – 15:30, prvá hodina 3.10.2022

Prihláška 1. šk. polrok 2022/2023
Prihláška 2. šk. polrok 2022/2023

 Online formulár na registráciu do krúžku

  Vaše meno

  Váš email

  Meno a vek dieťaťa

  Škola/Krúžok

  Trieda

  Vaša správa


  V prípade neodoslania formulára ho prosím vyskúšajte poslať opakovane. Ďakujeme.