22. septembra 2020

Šachové krúžky v škole

Pravidelné šachové krúžky pre deti od 6 do 15 rokov v školskom roku 2022/2023

 Šachové krúžky na školách pre žiakov uvedených škôl, vhodné pre začiatočníkov, 1x do týždňa, veľkosť skupiny max. 12 detí

Členské v školskom krúžku je vo výške 80€/školský polrok. Nie sme prijímateľmi vzdelávacích poukazov. Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Krúžok je plne vybavený šachovými súpravami. Nie je potrebné kupovať žiadne pomôcky alebo výstroj. Tréner vyzdvihuje deti v školskom klube pred krúžkom a po krúžku ich do nich vráti.

ZŠ Malokarpatské nám., stredy 14:00 – 14:50 1.-3. ročník (kapacita naplnená)
ZŠ Malokarpatské nám., stredy 14:50 – 15:50 štvrtáci a starší
ZŠ Montessori Lamač., stredy 16:00 – 17:00 (kapacita naplnená)
ZŠ Za kasárňou, štvrtok 16:00 – 17:00
ZŠ Cádrova, streda 15:00 – 16:00 (kapacita naplnená)
ZŠ Grösslingová – prváci a druháci, utorky 15:00 – 16:00 (kapacita naplnená)
ZŠ Grösslingová – tretiaci a starší, utorky 16:00 – 17:00
ZŠ Stupava, druháci a starší, štvrtok 16:00 – 17:00 (kapacita naplnená)
ZŠ Kalinčiakova, štvrtok 14:30 – 15:30 (kapacita naplnená)
ZŠ Sv. Uršule, piatok 14:00 – 15:00
SŠ Sv. Rodiny, Gercenova 10, pondelok 14:30 – 15:30

Prihláška 1. šk. polrok 2022/2023
Prihláška 2. šk. polrok 2022/2023

 Online formulár na registráciu do krúžku


V prípade neodoslania formulára ho prosím vyskúšajte poslať opakovane. Ďakujeme.