22. septembra 2020

Mimoškolské šachové krúžky

 Mimoškolské šachové krúžky 1x do týždňa
Drieňová 27 – budova Doprastav, prvá hodina 22.9.2020
Tréningová skupina A, Utorok 17:30 – 19:00 (hráme majstrovské súťaže, cieľ = rozvíjanie stratégie, samostatná práca/príprava), pozastavené do odvolania vlády SR
Tréningová skupina B, Utorok 16:30 – 17:30 (hráme súťaže družstiev, cieľ = rozvoj analytického myslenia, spomalenie hry ), pozastavené do odvolania vlády SR
Tréningová skupina C, Utorok 15:30 – 16:30 (hráme prvé turnaje, cieľ = posilňovanie získaných šachových zručností, osvojenie si základov taktiky), pozastavené do odvolania vlády SR

DK Ružinov, prvá hodina 21.9.2020
Tréningová skupina D, Pondelok 17:00 – 18:00 (pozná základné pravidlá, cieľ = osvojenie si základných princípov šachu), pozastavené do odvolania vlády SR
Tréningová skupina E, Pondelok 16:00 – 16:45 (úplný začiatočník – prípravka, cieľ = naučiť sa základné pravidlá šachu), pozastavené do odvolania vlády SR

Tréningová skupina C, ZŠ a MŠ Záhorská Bystrica, štvrtok 16:30 – 18:00, prvá hodina 8.10.2020, pozastavené do odvolania vlády SR

Členské v mimoškolskom šachovom krúžku je vo výške 150€/15 hodín (školský polrok). Prihlásiť sa je možné počas celého školského roka.
Prihláška I. polrok na stiahnutie
Prihláška II. polrok na stiahnutie

Mimoškolské šachové krúžky s Martinom Hunčárom, huncar.martin@gmail.com 0903 440 480
Tréningová skupina A, Sobota 13:15 – 14:10, mierne pokročilí (hráči z krúžkov a klubov bez ratingu), Kultúrne centrum Žarnovická, Bratislava – Rača, pozastavené do odvolania vlády SR
Tréningová skupina B, Sobota 14:15 – 15:25, mierne pokročilí (hráči z krúžkov a klubov bez ratingu), Kultúrne centrum Žarnovická, Bratislava – Rača, pozastavené do odvolania vlády SR
Tréningová skupina C, Pondelok 17:15 – 18:15, pokročilí začiatočníci (poznáme pravidlá šachu a základy), Kultúrne centrum Žarnovická, Bratislava – Rača, pozastavené do odvolania vlády SR