Ako útočiť na kráľa v centre – učte sa od veľmajstra

Veľmajster Igor Štohl prijal naše pozvani a koncom marca pripravil zaujímavú prednášku na tému „Útok na kráľa v centre“. Prednáška sa napokon natiahla na 2,5 hodiny, prišli si na svoje začiatočníci ale aj pokročilí šachisti. Veľmajster prešiel a detailne vysvetlil dve príkladné partie so zaujímavými komentármi k partiám. Sumár prednášky s príkladnými partiami Igor Štohla nájdete nižšie.

Hlavnými a základnými predpokladmi úspešneho rozohrania partie sú spravidla účelný vývin figúr, priame obsadenie, či aspoň kontrola centra pešiakmi a figúrami a v neposlednom rade zabezpečenie vlastného kráľa. Tú poslednú podmienku sa najčastejšie snažíme splniť rýchlou rošádou. Hoci útok na kráľa často býva správnym a efektívnym plánom aj po rošáde, šance na úspešnú obranu sa tu zväčša zvyšujú – minimálne kvôli tomu, že rošáda nám okrem iného umožní aj spojenie a aktivizáciu veží s ich následným využitím v obrane, či prípadnom protiútoku. Dlhší pobyt kráľa v centre je teda spojený s nemalým rizikom a obzvlášť výrazne to platí pre otvorené hry. V rôznych variantoch kráľovského gambitu, talianskej, či španielskej dochádza často k likvidácii centrálnych pešiakov a tým aj k otvoreniu stĺpcov, či diagonál na kráľa, ktorý nestihol zarošovať. To sme videli aj v prvej partii na prednáške Steinitz-Bardeleben, Hastings 1985 – klasický a slávny príklad úspešného útoku na centralizovaného kráľa. Avšak ani v polozavretých, či zavretých hrách to kráľ v centre nemá ľahké. V druhej partii z prednášky Kasparov-Salov, Barcelona 1989 biely  efektne ukázal, že ani v zdanlivo pokojnej, manévrovacej anglickej hre by kráľ nemal dlho ostávať na e8. Platí to aj pre iné zavreté hry, najdôležitejší je pritom charakter boja a to, nakoľko je stred otvorený. Zadržanie kráľa v centre je častým motívom aj pre rôzne gambity, ilustrujú to dva príklady z mojej praxe, v ktorých sa čierny bránilo poloslovanskou.

DSC_0129

Štohl – Pavasovič

Vidmarov memoriál Portorož 1999 

1.c4 e6 2.Jf3 d5 3.d4 c6 4.Jc3 Jf6 5.Sg5 h6 6.Sh4!? Gambit, ktorý začínal byť populárnym práve na prelome tisícročí. Biely ma vyššie ambície ako po spokojnom 6.Sxf6 Dxf6 7.e3 a obetuje pešiaka. 6…dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 b5 9.Se2 Tento vývinový ťah je stále najbežnejším pokračovaním, ale už sa skúšalo aj 9.h4, či 9.Je5. 9…Sb7 Presné poradie ťahov, po 9…Jbd7 musí čierny rátať s nebezpečným prielomom v centre 10.d5! Podstatne slabšie je aj 9…b4?! 10.Ja4 Jxe4 11.Se5 Jf6 (Po 11…f6? 12.Dc2 sa hra otvára a pri nevyvinutýchfigúrachnemá čierny kráľ v centre šancu na prežitie.) 12.Jc5! Sg7 13.Sxc4 0–0 14.Dc2. Čiernemu sa síce podarilo zarošovať, ale jeho silám chýba súhra a navyše súper má šance na úspešný útok aj na kráľovskom krídle. Ten aj prerazil po 14…Jbd7 15.h4! gxh4 16.Jxd7 Sxd7 17.Vxh4 Jd5 18.Sxg7 Kxg7 19.Vg4+ Kh8 20.Dd2 Df6 21.Je5 Se8 22.0–0–0 Je7 23.Vh1 Jg8 24.Vgh4 Kg7 25.Vf4 v partii Sakajev-Kobalija, St. Petersburg 1998. 10.h4 Alternatíva 10.0–0 sa stala populárnou o niečo neskôr, aj tu má biely sľubnú kompenzáciu za pešiaka. 10…g4 11.Je5 

1

11…b4? Teória celého variantu bola vtedy ešte len v začiatkoch, ale ťah v texte mal už aj v r.1999 zlú povesť. V prednáške sme síce spomínali, že centrálneho pešiaka spravidla stojí za to brať, tento prípad je však výnimkou. Podobný motív sme mali už v poznámke k 9.ťahu a teraz môžeme vznikajúce pozície porovnať. Čierny sa postupom b-pešiaka pripravuje o svoj najvýznamnejší pozičný tromf – silný pešiakový reťazec na dámskom krídle. Navyše otvorenie hry hraje do karát aktívnejším figúram bieleho a výrazne mu uľahčuje útok na kráľa v centre. Silnejšie je 11…h5, po 12.0–0 vzniká jedna zo základných pozícii celého systému. Biely ma náskok vo vývine, to je však dynamický faktor, ktorý sa v ďalšom priebehu partie môže rozplynúť. Jeho pozícia má však aj trvalejšie plusy, tými sú obsadenie a lepšia kontrola centra, ako aj exponovaný čierny kráľ. Ten sa necíti celkom bezpečne nielen v centre, ale ani na jednom z krídiel, ktoré sú oslabené postupmi b5 a g5. Celý postup čierneho však nemožno paušálne odsúdiť, jeho priestorová prevaha na krídlach veľmi komplikuje súperovi výhodné otvorenie hry a celkovo je pozícia nejasná. To potvrdili aj početné príklady zo súčasnej praxe elitných veľmajstrov. Do úvahy prichádza aj 11…Jbd7!?, čierny vracia materiál a pokračuje vo vývine. 12.Ja4 Jxe4 13.Sxc4 h5 V čase, keď sa hrala naša partia, bol tento ťah novinkou. Po 13…Jxg3 14.fxg3 Jd7 má biely energické 15.Jxf7! Kxf7 16.Dxg4 De7 17.0–0+ Ke8 18.Sxe6 Sc8 19.Vae1 Kd8. Teraz v partii Chalifman-Drejev, Elista 1998, najrýchlejšie vyhrávalo 20.Sf7! Dd6 21.Ve6 Db8 22.Ve8+ Kc7 23.Se6 s rozhodujúcim útokom. 14.De2 Jxg3 Otvára stĺpec proti kráľovi, ale aj po 14…Jd6 15.Jc5 má biely zreteľnú prevahu. 15.fxg3 Už hrozí štandardné Jxf7. 15…Vh6 15…Jd7? 16.Jxf7 Kxf7 17.Dxe6+ Kg7 18.0–0 vedie k rýchlemu matu. 15…Vh7 16.0–0 obnovuje hrozbu bieleho. Súhra jeho sil je natoľko dominantná, že čierny so spiacim dámskym krídlom nemá reálne šance na úspešnú obranu. 16.0–0! f5 16…f6 17.Jf7! už poznáme. Oveľa lepšie nie je ani 16…Dxd4+ 17.Kh2 f5, tu má biely väčší výber lákavých pokračovaní. Jedným z nich je 18.Vad1 (Pôvodne som chcel hrať 18.Vxf5 exf5 19.Sf7+ Kd8 20.Vd1 Dxd1 21.Dxd1+ Vd6 22.Db3, či 22.Dc2. Čierny síce udržal približnú materiálnu rovnováhu, ale koordinácia jeho síl je stále mizerná a kráľ ostáva pod útokom. Možno ešte silnejšie je 18.Vf4 Dd6 19.Vd1 s pokojným stupňovaním tlaku.) 18…De4 19.Dxe4 fxe4 20.Jf7 (20.Vf7!?) 20…Vh7 21.Vd8+ Ke7 22.Vxf8 Kxf8 23.Jg5+ so ziskom figúry. Vo vznikajúcej koncovke je výhra bieleho vecou techniky. 17.d5! Energickejšie, ako 17.Vxf5 Dxd4+ 18.Kh2, čo vedie k jednej z pozícii v predchádzajúcej glose. 17…Da5 Už hrozilo branie na f5 s ešte väčšou silou, napr. 17…cxd5 18.Sb5+ Ke7 19.Vxf5! s výhrou. 18.Vxf5 Dxa4 

2

Po 18…Sc5+ 19.Kh2 Dxa4 20.dxc6 (Vyhráva aj 20.dxe6, či 20.Jf7.) 20…Jxc6 21.Sb5 sa obrana rozpadá. Nepomáha ani 18…Se7 19.dxe6 (Dobré je aj 19.d6!? s ideou 19…Sxd6 20.Jf7!) 19…Dxa4 20.Df2 s hrozbou Vf8+ a útok bieleho prerazí. V takýchto situáciach, keď aktívna strana zapojí do útoku všetky figúry a hraje akoby presilovku, sú rôzne kombinačné motívy prirodzeným vyvrcholením partie. 19.Vxf8+! Kxf8 20.Df2+ Ke7 21.Df7+ Pôvodne som počítal variant 21.Dc5+ Ke8 22.Vf1 Jd7 (22…Vh8 23.Vf7 s matom) 23.Dd6 (Vyhráva aj 23.Jxd7 Kxd7 24.Vf7+.), tu ma však napadlo, že čierny môže pokračovať v boji po 23…0–0–0!?!? V skutočnosti tento ťah nejde, keďže čierny kráľ sa už hýbal (dokonca trikrát!). Pozícia bieleho je však natoľko silná, že aj alternatívne riešenie vedie k úspechu. 21…Kd6 22.Df8+ Kc7 22…Kxe5 23.Df4#. 23.d6+ Kb6 24.Sb3!? 24.Dxh6 tiež vyhráva, biely však už nechce strácať čas ani na branie veže. 24…Db5 25.Dd8+ Kc5 25…Ka6 26.Sc4 získava dámu. 26.Vc1+ Kd4 27.Dg5! a čierny sa vzdal. Hrozí Df4# a po 27…Dxe5 poľovačku na osamelého kráľa zavŕši 28.Dd2+ Ke4 29.Sc2#.

Štohl – P.Hába

Brno, 1994 

1.c4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 e6 4.e4 dxe4 5.Jxe4 Sb4+ 6.Sd2!? Dxd4 7.Sxb4 Dxe4+ 8.Se2 

3

Takzvaný slovanský gambit má za sebou už dlhšiu históriu, ktorá sa začala písať ešte po druhej svetovej vojne. Biely má za obetovaného pešiaka náskok vo vývine, dvojicu strelcov a perspektívu hry po čiernych poliach – obzvlásť Sb4 bez oponenta je cennou figúrou, ktorá navyše komplikuje evakuáciu čierneho kráľa z centra. 8…Je7 Táto obrana si nezískala veľa priaznivcov. To isté platí aj pre chamtivé 8…Dxg2 9.Sf3, či9.Dd6s nebezpečnou iniciatívou bieleho. Najpopulárnejšie aj najlepšie je 8…Ja6, čierny s tempom napadá dôležitého útočníka súpera. Tu sa skúšalo už všeličo, okrem 9.Sc3 a  9.Sd6sa dnes často hráva9.Sa5!?s ideou vynútiť oslabujúce 9…b6.Vo všetkých prípadoch má biely kompenzáciu, pozícia však ostáva vcelku nejasnou. 9.Jf3 Jg6 Novinka, ktorú následne nikto neopakoval. Avšak aj po 9…Jd5 10.Jd2!? (Nepresvedčivé je 10.Sa3 Jf4.) 10…Dd4 11.Sa3 Jf4 12.0–0 má čierny problémy s kráľom v centre. 10.Jd2! Aj tu je tento ťah silný, jazdec s tempom smeruje na pole d6. Menej energické 10.0–0 Jd7 (Po 10…Jf4 11.Ve1 Ja6 vychádzataktické12.Dd6! Jxb4 13.Vad1 Jbd5 14.Sf1 Dg6 15.g3, biely získafigúruspäť s rozhodujúcim útokom. Tu sa výrazne prejavila slabosť čiernych polí, ale to uvidíme aj v ďalšom priebehu partie.) 11.Sd6 Jf4 dáva čiernemu väčšie šance na úspešnú obranu. 10…Df5 10…Dxg2 11.Sf3 Dh3 12.Je4 dáva bielemu silný útok. Prevahu má aj po 10…Dd4 11.Sc3, či 10…Df4 11.g3 Df5 12.Sf3 Je5 13.Se4! s ideou 13…Jd3+ 14.Ke2 Jxf2 15.Sxf5 Jxd1 16.Sc2 Jxb2 17.Sa3. Biely získava figúru a tá bude mať väčšiu cenu, ako súperovi pešiaci – čiernym silám chýba súhra. 11.Sf3 De5+? Chyba v ohrozenej pozicii, po ktorej už zrejme niet záchrany. Nestačí ani 11…Je5? 12.Je4 Jxf3+ 13.gxf3 s rozhodujúcim útokom po čiernych poliach. Nutné bolo 11…c5 12.Je4 0–0. Po 13.Sxc5 biely s výhodou získal pešiaka späť, ale čierny kráľ sa aspoň dostal z centra do bezpečia. 12.Je4 f5 Tu už ťažko doporučiť niečo lepšie. Po 12…Dxb2 13.Vb1 De5 14.0–0 je náskok bieleho vo vývine príliš veľký. Oveľa lepšie nie je ani 12…Jd7 13.Sc3 s ďalším Sxg7. 13.Sc3 Dc7 14.Jd6+ Kf8 Aj po úpornejšom 14…Ke7!? 15.c5 je biely jazdec ako kosť v hrdle. 15.Dd2 Biely chystá dlhú rošádu. Ťah v texte je energickejší, ako 15.0–0, dobré však bolo aj 15.h4!? Jd7 16.h5 Jge5 17.h6 s priamym útokom. 15…e5 Po 15…Jd7 16.0–0–0 Jde5 17.Sh5, alebo aj17.h4!?je tlak bieleho príliš silný. Čierny sa snaží vybudovať obranné valy v centre, jeho pokus však stroskotá na nedostatočnom vývine. 16.0–0–0 Se6 Po 16…e4 17.Vhe1 (17.g4!?) 17…Se6 ide aj priamočiare 18.Sxe4!? (Zhruba rovnocenné je 18.g4.) 18…fxe4 19.Vxe4. Figúru čierny neudrží, na 19…Sf7 20.Dd4 Vg8 21.Jb5! biely získa dámu, alebo dá mat. 17.h4!? 17.Vhe1 Jd7 18.Dg5 Dd8 19.Dxd8+ Vxd8 20.Jxb7 Vc8 21.Jd6 vedie k privyhratej koncovke. To sa však bielemu už málilo a hraje na mat. 17…Jd7 18.h5 Je7 19.h6 Vg8 Jediný ťah. Po 19…Jg6 20.hxg7+ Kxg7 forsírovane vyhráva 21.Dh6+ Kg8 (21…Kf6 22.Sd2) 22.Sh5 Jdf8 23.Sxg6 Jxg6 24.Sxe5! Beznádejné je aj 19…g6 20.Sxe5!? Jxe5 21.Dc3. 20.Dg5!? Presvedčivejšie, ako 20.Vhe1 Jg6. Biele figúry vnikajú do čiernej pozície, ako nôž do masla. 20…Vd8 20…g6 21.Vhe1 a obrana rýchlo skolabuje. 21.Vhe1 

4

21…b5 Zúfalstvo, ale nasledujúcej obeti už nešlo dobre zabrániť. 21…g6 22.Vxe5! Jxe5 23.Sxe5 Jc8 24.Df6+ Sf7 25.Jxc8 Vxd1+ 26.Sxd1 Dxc8 27.Sd6+ vedie k matu, variant je vyvrcholením hry bieleho po čiernych poliach. 22.Vxe5! Jxe5 23.Sxe5 Vxd6 23…Jg6 24.hxg7+ Vxg7 25.Df6+ získava priveľa materiálu. 24.hxg7+ Ke8 24…Kf7 25.Df6+. 25.Sxd6 Dd7 26.Sxe7 Dxe7 27.Sh5+ Sf7 28.Sxf7+ Ešte rýchlejšie vyhráva 28.Dxf5. 28…Kxf7 29.Dxf5+ a čierny sa vzdal.  Po 29… 29…Kxg7 (29…Ke8 30.Dh5+) 30.Vd7 stráca dámu.

Na záver ešte 2 diagramy na samostatné riešenie, ktoré súvisia s našou témou.

Spielmann – Aljechin

Karlsbad 1911

5

Biely na ťahu

Brinck Claussen – C.Hansen

Majstrovstvá Dánska Norresundby 1984

6

Čierny na ťahu

 

Riešenia:

1) Biely má silný a logický ťah 17.Da3! Čierny nemôže rošovať, navyše hrozí invázia po c-stĺpci a predovšetkým Je4. Je zvláštne, že taký skvelý útočný hráč, ako Spielmann, tento jednoduchý spôsob udržania kráľa v centre prehliadol, či nedocenil. V partii sa stalo 17.Sxf6? Jxf6 18.Ve5 Dd7 19.Je4 Jxe4 20.Dxe4 0–0, hry sa prakticky vyrovnali a čierny prehral až po chybách v ďalšom priebehu. Po 17…Dc6 je najjednoduchšie 18.Vac1 18.Je4 Jd5 19.Jd6+ Kf8 20.Vxe6!? fxe6 21.Vc1! dáva bielemu silný útok, ale efekty sú zbytočné a stačí aj prosté stupňovanie tlaku. 18…Da6 19.Df3 Jh7 20.Vc7 Jxg5 21.hxg5 Vd8 22.Je4 a čierny kráľ vyviazne z e8 len za cenu veľkých strát.

2) Na rozdiel od predchádzajúceho príkladu tu čierny neprepásol 19…a5! 20.Sc3 Da6 Biely kráľ už nemôže do bezpečia na g1 a hrozí mu nebezpečný útok po bielych poliach. Brinck Claussen nezvládol problémy obrany a zahral 21.Vd1? Biely mal dve silnejšie pokračovania, ktoré mu umožňovali pokračovať v boji: a) 21.0–0–0 b5 22.Vd6 Vc6 23.Vxc6 Dxc6 24.De7 b4 25.Df6! a koncovku s rôznymi strelcami by biely nemal prehrať. b)  21.Da4 s ideou Dd4, po 21…Vd8 (21…Sg4 22.Dc2 s obranyschopnou pozíciou) 22.Vd1 Sg4 23.Vd2 Vxd2 24.Kxd2 čierny opäť nemá nič konkrétnejšie. 21…Sg4 22.Vd2 b5! 23.b4 Tu už 23.Vd6 Vc6 24.Vxc6 Dxc6 25.De7 viazne na 25…Dc4 26.Kd2 b4 s matovým útokom. 23…Dc6 Dobré je aj 23…axb4!? 24.Dxb4 Vc4 25.Db2 Vac8. 24.h3 Sh5 25.0–0 Vežová koncovka po 25.g4 axb4 26.Dxb4 Dxc3 27.Dxc3 Vxc3 28.gxh5 Vc1+ 29.Vd1 Vxd1+ 30.Kxd1 Vxa2 je beznádejná pre bieleho. 25…axb4 Pozor na 25…Dxc3? 26.Vd8+! 26.Dxb4 Va4! 27.Vd6 Teraz už 27.Db2 Dxc3 28.Vd8+ Kg7 nevedie nikam – čierny má jednoducho figúru navyše. 27…Dxc3 28.Dxb5 Dc4 29.De5 Dxf1+!30.Kh2 30.Kxf1 Vc1+ matuje. 30…Va6 a biely sa vzdal.

 

1 komentár u „Ako útočiť na kráľa v centre – učte sa od veľmajstra

  • Uspesnost riesenia 50% 🙂 V prvom som zahral ako Spielmann Sxf6, pri druhom som uz spravny mechanizmus zadrzania krala pochopil a zahral a5 🙂

Nie je možné pridávať komentáre.