3. mája 2018

Tábory

Detský tábor

Denné letné športové tábory pre deti nádete na samostatnom webe

www.dennytabor.com

Poslaním tábora je pripraviť deťom nezabudnuteľné zážitky, aby o niekoľko rokov mohli s radosťou spomínať na športovú olympiádu, súťaže a na nerozlučné kamarátstva.