Domáca úloha z prednášky 5 P a jej riešenia – precvičte sa

Prednáškou Vás sprevádzal Dušan Schwarz

DSC_8763 

Domáca úloha – napíšte si riešenie a nižšie si spočítajte body

Picture5           Picture6

1) Biely práve vzal Sxc6. Ako odpoveď prichádzajú do             2) Ako by ste zareagovali, ak by biely na ťahu napadol

úvahy tri brania. Ktoré z nich by ste zvolili ?                                  strelca ťahom 12.g4 ?

Picture7          Picture8

3) Biely získal zo zahajenia malú prevahu.                                      4) Biely rozohral podozrivo variantu Volga-gambitu a čierny

Rozhodol sa pokračovať 16.Je4. Je to podľa Vás                          sa rozhodol okamžite trestať. Zahral neočakávané 7..Jxd5!? Myslíte že:

dobrý ťah udržujúci výhodu alebo chyba                                        a) išlo o hrubé prehliadnutie ktoré prehráva

Ako by mal reagovať čierny ?                                                       b) ťah mal svoju myšlienku ale nebol najlepší

.                                                                                                     c) išlo o záblesk génia v štýle Michaila Tala 🙂

 

Riešenia – vyhodnotenie

1)      Postavenie je zo zahájenia jednej Botvinikovej partie, ktorý posledným ťahom vzal 8.Sxc6.

Čierny môže reagovať troma braniami – 7…bxc6,  7…Dxc6 alebo 7…axb5. Rozhodnúť sa nie je ľahké. Najslabšie je  7…Dxc6?! (0 bodov) Biely pokračuje jednoducho 8.Dxc6+ bxc6 9.d3 s ďalším Jc4, Sd2, Jf3 a má malú, ale trvalú výhodu kvôli oslabeným pešiakom na dámskom krídle.

V partii sa hralo lepšie 7…bxc6 (2 body) s ďalším pokračovaním 8.Da4 Vb8 9.Jf3 f6 10.d3 Je7

11.Jc4 e5 12.Sd2 Jd5 s dobrou hrou čierneho. Odmeníme aj zaujímavé 7…axb5!? (1 bod) ale iba ste videli že biely môže získať pešiaka po 8.Sxb5! no napriek tomu ma čierny dobrú kompenzáciu v dvoch strelcoch napr. Po 8…Je7 9.Sxd7 Sxd7 s kompenzáciou.

2) Biely sa pokúsil získať viac priestoru na kráľovskom krídle – 12.g4?!, ale tento pokus je trochu predčasný. Ak ste zahrali prirodzený ťah 12…Se6, dostanete (1 bod). Nejde o chybu, ale biely pokračuje napr. 13.f4 s malou vyhodou – čierny je nepríjemne tiesnený. Dobré nie je 12…Se4?

(0 bodov) pre 13.g5! a jazdec nemá kam dobre ustúpiť. Najlepší je preto prekvapivý ťah 12…Sd3!

(2 body) 13.Sxd3 (inak čierny vymení strelcov sám a s ďalším e5 stojí výborne) 13…cxd3. Čierny pešiak na d3 sa teraz ocitol na stratenej varte, ale čierny má výbornú hru (e5, Vc8), navyše biely kráľ je oslabený ťahom g4 a jazdec na h4 nestojí dobre. Partia mohla pokračovať 14.Jg2 Vc8 s výhodou čierneho.

3)      Ťah 16.Je4 vyzerá prirodzene (biely chce zlikvidovať strelca d6 a získať prevahu dvojice strelcov)

má však taktický nedostatok, teda je to chyba. (za správnu odpoveď 1b) Ďalší (1 bod) si môžu pripísať tí, ktorí videli pokračovanie čierneho 16…f5! (napadá jazdca, no súčastne hrozí f4 s chytením strelca – na tento motív asi biely pozabudol, počítal iba s prirodzeným Jxg3) Partia pokračovala 17.Jxd6 cxd6 (opäť biely čelí dvom hrozbám, napadnutej figúre a hrozbe f4, takže ďalší priebeh je vynútený) 18. Jg6 f4 19.Jxf8 Kxf8 20.Sxf4 Jxf4 s výhodnou koncovkou čierneho.

PS: Lepším pokračovaním bieleho z parite bolo 17.Se2 Jg7 a až teraz 18.Jxd6 cxd6 19.Jg6 f4 atď. s lepšou verziou postavenia z partie.

4)      Odpovedať by sa dalo nejako takto:  počas partie som si myslel že je to c)  🙂 ,  moji spoluhráči si mysleli že a)  ….no správna odpoveď je b) (1bod). Na prvý pohľad čierny podložil figúru po 8.De4+ je napadnutý jazdec ktorý nemôže ustúpiť, lebo za ním stojí vež. Ale práve to bola lstivá myšlienka čierneho! 8…Je7!! 9.Dxa8 (inak by mal biely proste pešiaka menej) 9…Jec6! Biely získal vežu, no jeho dáma v rohu je chytená. Otázka znie koľko materiálu za ňu biely ešte získa. Najlepšie pokračovanie bolo 10.Jh3 (slabšie je napríklad 10.Sf4 Df6! 11.Sxb8 Dxb2 a zo zápletok výjde čierny výhodne) Dc7 11.Jf4 Sb7 12.Jd5 Dc8 13.Jb6 (jediný spôsob ako oslobodiť dámu) axb6 14.Da4 Se7 s peknou kompenzáciou čierneho za kvalitu ktorú uznáva aj materialistický počítač )  🙂

Všetky tieto dobrodružstvá si ale čierny mohol ušetriť po jednoduchom 7…Sb7!  8.e4 De7 a biely stratí pešiaka (je napadnutý e4 a zároveď hrozí Sxd5) Čierny má jasnú výhodu. Kto videl tento variant, dostáva (2 body)