Česko-slovenský symbolický rekord

V februárovú sobotu (13.2.2021) v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil prvý online seminár pre šachových trénerov. Prvýkrát sme podujatie pripravovali v online priestore, aj keď ešte v septembri 2020 som tajne dúfal, že sa bude môcť uskutočniť naživo ako pominulé roky. Také boli aj moje úvahy, no už v decembri bolo jasné, že to nebude možné.

Situáciu sme sa snažili využiť v náš prospech a nemožnosť stretnúť sa naživo otvorila možnosť stretnúť sa virtuálne, čo pomúklo priestor „prísť“ trénerom a šachovej verejnosti aj bez nutnosti cestovať či dokonca prekračovať jastrabím okom strážené hranice.

Z lokálneho podujatia sa tak definitívne stalo medzinárodné, na ktorom boli v približne rovnakom zastúpení účastníci zo Slovenska ako aj z Česka. Téma celého seminára mi bola už vopred jasná a vedel som, že by sme sa mali venovať trénovaniu „online“. V tomto duchu sme boli dohodnutí aj so spíkrami.

Ako to už býva na seminároch BŠA dobrým zvykom, menej a konkrétne je viac, ako viac a veľa. Aj preto boli jednotlivé vstupy časovo ohraničené na 15 minút (v podstate ako maturitná skúška) a tento čas bolo cieľom čo najefektívnejšie minúť a ukázať účastníkom na vlastných príkladoch, ako pracujeme a trénujeme deti online. Aby si každý vedel odniesť nejakú konkrétne uchopiteľnú metódu či techniku, ktorú by hoc aj nasledujúci deň vedel použiť na svojom tréningu.

Vzhľadom na fakt, že na tému „ako trénovať online šach“ nie je zrovna veľa metodických učebníc, jednotlivé vstupy predčili všetky moje očakávania. Veľmi ma potešilo aktívne zapojenie trénerov z Regionálnej šachovej akadémie Považie (Jakub Bielik, Peter Bielik a Milan Chovanec), ktorí na trénerskom seminári BŠA vystúpili vôbec prvýkrát a verím, že nie naposledy. Jakubova veža sa stala snáď legendárnou 🙂

Ďalšími spíkrami boli už tradične Miroslav Roháček z KŠN s jeho snáď najbohatšími trénerskými skúsenosťami, Martin Hunčár z BŠA prišiel tentokrát s Šachuľkom Matovým, Jano Kocúr predstavil smerovanie školského šachu na Slovensku a do vstupu zapojil hneď aj Venuši Souralovou so smerovaním školského šachu v ČR. Stanislav Vlček žiaľ pre technickú poruchu musel svoj vstup o anticheatingu skrečovať a Michal Vrba ukázal pár príkladov ako netrénovať šach.

Počet účastníkov bol dolova symbolický pre šach a dosiahol celkový počet 64. Potešujúce bolo, že okrem šachových trénerov prišlo na seminár množstvo netrénerov a niektorí aj načúvali spoza obrazovky.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka popdore BŠZ a SŠZ a vzhľadom na pozitívne ohlasy aj spoza rieky Moravy verím, že do budúcna sa podobné podujatia podarí zosynchronizovať aj s Šachovým svazem Českej republiky, o čo vyjadrilo záujem veľa účastníkov.

Poďakovanie patrí hlavne všetkým prednášajúcim za perfektne pripravené prednášky, ukážky z ich reálnej práce a inšpirovaním účastníkov seminára. Menovite Peter Bielik, Jakub Bielik, Milan Chovanec, Miroslav Roháček, Martin Hunčár, Stanislav Vlček, Ján Kocúr a Michal Vrba.

Želám vám veľa trénerských ako aj osobných úspechov aby sme sa takto o rok mohli stretnú vo väčšom počte plný nových zaujímavých metód a ukážok šachového tréningu.

Nižšie nájdete záznamy z jednotlivých vstupov ako aj prezentácie na stiahnutie.

Autor: Michal Vrba

PS: Spoločný záver z workshopu na tému „Čo je dôležité pre online tréningu detí a mládeže“

  • obtiažnosť musí byť prispôsobená veku
  • tréning musí byť založený na tréningovom pláne a metodike
  • deti by sme mali aktívne zapojiť do tréningu
  • deti viesť k samovzdelávaniu
  • utuženie online kolektívu môžeme vytvorením spoločnej myšlienky a cieľa
  • deti musíme motivovať
  • používať jednu „vysielaciu“ platformu
  • podľa možností aplikovať individuálny prístup
  • tréning by mal byť zábavný

Prezentácie na stiahnutie

Trénerske knižky v šachovom obchode SK
Trénerske knižky v šachovom obchode CZ

 

Tento záznam bol publikovaný v Tréning . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *