O Bratislavskej šachovej akadémii

Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ prostredníctvom šachu naučiť deti „konať v mysli“ t. j. u detí zábavnou formou zlepšiť schopnosti a vlastnosti ako koncentrovanosť, predstavivosť, rozhodovanie, abstraktné myslenie, plánovanie. Organizujeme kvalifikované tréningy, prednášky, cvičenia, sústredenia – v závislosti od veku a výkonnosti detí.

Naše združenie propaguje šach ako športovú a záujmovú činnosť, ktorá pomáha zmysluplne tráviť voľný čas a má nesporne pozitívny vplyv na osobnosť dieťaťa. Dať dieťa na šachový krúžok je určite správny ťah.

Neprehliadnite naše tréningové centrum a logo, pod ktorým nás spoznáte 🙂
logo

Tento záznam bol publikovaný v Kávička . Uložiť odkaz do záložiek.