Otvárame nové kurzy pre deti od 5 rokov

V druhom školskom polroku 2012/2013 otvárame naše brány deťom, ktorým sú určené dva šachové kurzy.

Kurz pre úplných začiatočníkov „Žubrienky“ a kurz pre mierne pokročilích „Žabiaci„.

Šachové triedy otvárame od 4.2.2013 (tréningy prebiehajú vždy v pondelky a utorky), ponúkame možnosť prihlásiť dieťa do kurzu aj po oficiálnom termíne. Bude sa tak môcť pridať k skupinke detí a vymeškané hodiny mu doplnia lektori individuálne.

Prihláška

 

Viac informácií o kurzoch