Štúdia porovnania tréningov online a naživo

Od vypuknutia korony sa ostošesť rozbehli tréningy online, a to najmä cez zoom. Vychytali sa muchy, prekonal sa odpor, či už zo strany nás trénerov, prípade zmizli obavy rodičov i detí. To, čo som si sprvoti nevedel predstaviť, je dnes pre mňa realitou.

Pravidelne dostávam ďakovné maily od rodičov, namiesto únavy cítim vzpruhu, že som niekomu pomohol a posunul ho ďalej. Môj FIDE Rating je 1875, zameriavam sa na tréning začiatočníkov a mierne pokročilých do úrovne 1600 bodov. S odstupom času som si dovolil urobiť nasledovné porovnanie, i keď na hĺbkovú analýzu by iste bolo treba zozbierať poznatky viacerých trénerov.

1. Tréning online je edukatívnejší, naučíme viac

Pri tréningoch naživo často učiteľ stráca drahocenný čas, a to nielen presunom zo školy na inú školu. Spomínam si na chvíle, ako som po škole hľadal deti v rôznych triedach i na školskom dvore a poklusom ich poháňal ako ovečky na pašu do vyhradenej triedy. Minúty bežali. Pri zoome sa všetci pripoja a po privítaní začíname. Celkovo vieme prebrať viac diagramov. Menej starostí s disciplínou, žiadne výkriky vyrušujúcich žiakov. Tých, ktorí sa nevedia zdržať a povedia odpoveď na otázku nahlas a pokazia tak možnosť zodpovedať otázku ostatným, vieme pri online tréningoch zamutovať. Chatovanie poskytuje vynikajúci rozmer, ako môžu odpovedať aj viacerí naraz tým, že odpovedajú priamo mne. Vysvecovanie políčok rôznymi farbami, označenie diagonál, stĺpcov a radov je nezrovnateľné so šachovou tabuľou s figúrkami, ktoré som ledva zasunul do „taštičiek“. Skúsený učiteľ si síce vie v triede poradiť, ale kým sa všetko utíši a deti sa skoncentrujú, trvá to. Tento rozmer zvýšenej schopnosti naučiť sa látku online spôsobom mi potvrdili aj učitelia iných predmetov a riaditeľka školy, na ktorej som predtým učil šach.

2. Vieme zasiahnuť širšie spektrum

Už sa vám stalo, že ste mali v škole talentovaného žiaka, chceli ste ho ďalej viesť na nejakých súkromných alebo klubových tréningoch, ale nebolo to možné, pretože rodičia neboli pre šach natoľko zapálení, prípadne natoľko zavalení prácou, že jednoducho nestíhali dieťa zaviesť na tréningy? Mne áno, najlepší žiak na škole, na ktorej som učil, spadal presne do tejto kategórie. Teraz však chlapec trénuje. Rodič akurát asistuje dieťaťu pripojením na link, možno to niektorým menej zodpovedným akurát pripomenú, že prišiel čas tréningu. Pod širším spektrom rozumiem aj to, že môžeme zasiahnuť deti globálne. V prvej vlne korony som učil môjho príbuzného, ktorý bol v New Yorku, momentálne mám v programe pár jednotlivcov, ktorí nežijú v Bratislave, kde bývam, pri tréningoch naživo by to proste možné nebolo.

3. Online tréningami sa vieme viac venovať tým, ktorých šach naozaj baví

Pokiaľ nie ste profesionálny tréner, ale trénujete najmä v školách či škôlkach, viete, že z niektorých detí šachisti nebudú. Samozrejme, našou snahou je im pomôcť ako sa dá, snažiť sa ich zaujať, nadchnúť a z veľkej miery je možné dosiahnuť istý progres. Po pár mesiacoch však cítite, že tento žiak je jednoducho „prekladač dreva“, ako to raz vtipne vystihol jeden tréner. Možno ho tam iba prihlásili rodičia, zaplatili mu to, baví ho to len čiastočne, rozptyľuje ostatných, musíte sa mu venovať a dovysvetliť všetko na úkor šikovnejších, ktorí musia počkať. Ja netvrdím, že je to zlé, cieľom predsa nie vychovať len šachových majstrov, ale pôsobiť na deti ľudsky, vychovať z nich charakterné osobnosti, ale ak už robíme toto porovnávanie, treba povedať, že na online tréningy hlásia rodičia najmä tie deti, pre ktoré je šach naozaj vášňou. S takými deťmi je radosť pracovať a aj keď budú v každej tréningovej skupine isté rozdiely, nebudú toho kalibru, ako v skupine na tréningu naživo niekde v krúžku na škole.

4. Na tréningoch online je väčšia dochádzka ako pri tréningoch naživo

Všetci to poznáme. Na krúžkoch v školách, škôlkach i kluboch stále niekto chýbal. Jeden ochorie, ďalší je odcestovaný, tretieho nemal kto doviezť na tréning. Chceme viesť deti systematicky a máme nejaký plán, ale ak nám neustále chýba štvrtina detí, aký môžeme dosiahnuť progres? Pri tréningoch online deti chýbajú oveľa menej, internet je dnes už všade, cez leto sa mi jeden chlapec pripojil aj z dovolenky v Chorvátsku. Dokonca aj pokašliavanie nikomu nevadí, ak sme online, nikto sa nenakazí.

5. Tréning online zapája v oveľa väčšej miere rodičov, čo je veľmi prospešné

V minulosti sa mi pri tréningoch v škole i škôlkach stávalo, že rodičia len málo tušili, čo na tréningoch preberáme. A to som veľmi komunikatívny, posielal som extra maily s rôznymi linkami. Či ich však čítali, to veru neviem. Pri tréningoch online u menších detí sedia často rodičia s deťmi. Asistujú tým najmenším tak, že píšu ich odpovede do chatu, počúvajú môj výklad. To je obrovská pridaná hodnota. Po prvé preto, že v niektorých domácnostiach sa zrazu začali hrať šachy, keďže sa pre túto kráľovskú hru zapálili aj rodičia. Toto je samo o sebe krásne, pomáha to zlepšovať vzťahy v rodine, niekde sa navzájom aj zdravo hecujú. Jeden rodič sa priznal talentovanému synovi, že potajme trénuje, aby mu bol vyrovnaným súperom. A syn mu na to: „Odteraz budem trénovať viac, nechcem, aby si mi bol vyrovnaným súperom :-)). Po druhé preto, že môj know how pochytili aj rodičia a niektoré metódy môžu využívať aj sami. Po tretie sami sa zlepšujú a budú môcť viac rozumieť svojim deťom, z niektorých možno budú v budúcnosti ďalší organizační pracovníci družstiev, alebo funkcionári šachových klubov, či rozhodcovia a odbremenia tak tých pár jednotlivcov, na ktorých v kluboch všetko padá.

6. Online tréning je presnejší a kvalitnejší.

Pokiaľ sa venujete pokročilejším šachistom, iste sa vám stalo, že vás nejakým variantom zaskočili. V rýchlosti sa rozhodnúť a vyvrátiť im to dokážete len ak ste oveľa lepší hráč. Pochopiteľne, aj online tréner potrebuje mať od svojich zverencov navrch, ale ten rozdiel nemusí byť taký markantný, pokiaľ má zapnutú počítačovú analýzu, ktorú jeho žiaci nevidia. Zdieľanie obrazovky v zoome to umožňuje. V strategických úlohách by mal mať tréner jednoznačne schopnosť vysvetliť „prečo“, ale v zložitých taktikách je pomoc počítača neoceniteľná. V tréningoch naživo je síce možná aj pomoc počítača, ale myslím si, že je to oveľa náročnejšie logisticky i prakticky. Často ste s deťmi priamo pri šachovnici a nieto času klikať do počítača. Je tu aj ďalší argument. Osobne mám napríklad problém vrátiť figúrky po dlhšom bočnom variante na šachovnici do hlavnej varianty, minimálne mi to trvá dlho a stále som si nie celkom istý, či som na nejaký kameň nezabudol, no pokiaľ analyzujem s počítačom, viem sa tam vrátiť v sekunde.

7. Tréning online je rovnako zábavný ako naživo

Som kreatívny typ, pri tréningoch naživo používam s malými deťmi veľkú šachovnicu, vymyslel som veľa rôznych doplnkových hier, ale musím povedať, že moja osobná skúsenosť s deťmi pri tréningoch online je porovnateľná. Niektoré metódy nefungujú, iné sú naopak účinnejšie. Pomáha mi môj maskot Šachuľko Matový, ktorý sa na začiatku i na konci prihovorí, ak si nevedia deti radu, dá im nápovedu. Keď som nedávno úplným začiatočníkom vysvetľoval chod jazdca, za odmenu som tým, ktorí to zvládli, pustil z mobilu zvuk erdžiaceho koňa. Neverili by ste, akí boli šťastní! Za vyriešené taktiky udeľujem deťom tituly. V každom začíname od začiatku a z detí sa postupne stávajú kandidáti majstra, FM, IM, GM. Výnimočne som už udelil aj titul majstra sveta. Jedno dievčatko išlo vyskočiť z kože, naozaj sa cítilo, ako keby to bola pravda. Online tréning umožňuje v zoome nastaviť aj pozadie, pred nejakým časom som tam mal vesmír a tí najmenší mi naozaj uverili, že vysielam z kozmickej lode. Na ďalšom tréningu som mal pozadie džungle a hneď som deťom vysvetlil, že sme so Šachuľkom havarovali a musím našu loď opraviť. Väčšina mi to samozrejme nezožerie, ale všetkých to príjemne pobaví a naladí ich na správnu vlnovú dĺžku.

8. Tréningy online môžu zasahovať rovnaké vekové kategórie ako tréningy naživo

Spočiatku som si nevedel predstaviť, že by online trénovalo 5-ročné dieťa. Dnes mám takých niekoľko a tiež viacerých šesťročných. Práve do nich vkladám najviac nádejí. Dokážu byť sústredení 55 minút bez prerušenia, niektorí samostatne chatujú, ďalších rodičia prihlásili do https://learningchess.net/us/index, alebo do môjho programu Chess and English a šach, ktorý milujú, sa učia spolu s nevyhnutnou angličtinou formou hry. Hovorím na nich jednoduchou angličtinou, čokoľvek zložitejšie hneď preložím. Áno, je to všetko možné a ak to takto pôjde ďalej, snáď to niektoré talenty dotiahnu oveľa ďalej než ja. Vedenie online tréningov si vyžaduje istú zručnosť, všímať si, či sa niekto nefláka, tým, ktorí nejakú taktiku spravia medzi prvými, ihneď zadávam ďalšie úlohy, napríklad rátajú, kto vyhráva na materiál a môžu tak získať cenu Maxa Euweho, prípadne mi musia do chatu napísať, ktorí sú voľní a izolovaní pešiaci. Jedno päťročné dievčatko mi minule automaticky po vyriešení taktiky písalo do chatu tieto „nadstavby“.

9. Na online tréningoch sa nedá hrať proti sebe ako na tréningoch naživo

Deti si pochopiteľne chcú zahrať, zvlášť kamaráti proti sebe. V online priestore to funguje len obmedzene. Osobne s tým veľa skúseností nemám, mojou zásadou je, že ak ich to naučím dobre, oni si nájdu možnosti, ako hrať na rôznych šachových serveroch. Sú však tréneri, ktorí napríklad na www.lichess.org nastavia konkrétnu pozíciu, od ktorej ich zverenci hrajú proti sebe, prípadne niektorý tréning venujú len hraniu vo dvojiciach. Úprimne však v tomto porovnávacom bode vyhráva tréning naživo.

10. Tréning online nemôže nahradiť stretnutie naživo

Toto je ďalší bod, pri ktorom musím uznať, že tréningy naživo majú výhodu. Ohmatať si figúrky, byť v 3D, žmurknúť na kamaráta, vidieť mimiku tváre, schuti sa spoločne zasmiať a ak pominie korona aj podať si ruky – toto je prosto nenahraditeľné. Deti to potrebujú a je mi ľúto, že im to nevieme poskytnúť.

Zhodnotenie

Pri šiestich z desiatich porovnaní vychádza tréning online lepšie, pri dvoch kritériách je remíza a pri dvoch vychádza lepšie tréning naživo, celkové skóre je tak 7:3 v prospech online tréningov. Priznám sa, že ani po skončení korona krízy by som sa už nechcel vrátiť do pôvodného nastavenia tréningov. Budúcnosť vidím v kombinácii týchto dvoch metód, možno aj v pomere, ktorý vyšiel v tomto porovnaní. Budem vám vďačný za vaše postrehy, rád sa nechám poučiť či opraviť. Píšte mi na huncar.martin@gmail.com

Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *