Trochu iný šach – Lekcia 5 (Zo života)

Správne riešenia štúdií

Na úvod riešenia štúdií, uvádzam iba bodovanú variantu, ťahy bieleho, ktoré sú bodované, majú v zátvorke počet bodov. Teda za každý dosiahnutý „checkpoint“ sa pripočíta príslušný počet bodov.

uloha13

 

S. Kaminer, Szachmaty, 1927, 1.cena

1. Jf3+ (1) Kc3 2. e7 (1) Jd7 3. Jxd2 Jf5 4. Je4+ Kd4 5. e8J (6) Kxe4 6. Sb1+ Ke5 7. Jg6+ Ke6 8. Sa2# (2)

uloha14 L. Kubbel, Szachmaty, 1922
1. g5 (2) Sxg5 2. Sh5 Sf4+ 3. Kh1 (4) Kf5 4. Sd1 (3) b1D 5. Sc2+ Dxc2 6. Je3+ (1) Sxe3 pat
uloha15 J. Rusinek, JT Peckovera, 1978, 2.cena
1. Jf2+ Kg1 2. Jh3+ (2) Kf1 3. d4 (4) Sxd4 4. Sxd6 (1) Vxd6 5. b8D Se5+ 6. Jf4 (2) Vg6+ 7. Kh3 Vh6+ 8. Kg3 (1) Sxb8  pat
uloha16 E. Pogasianc, Springaren, 1965, 1. cena
1.d8J (2) Se8 2. a6 (4) Sg6 3. e8V (2) Sxe8 4. a7 Sg6 5. a8S (2) +-

Pohľad naspäť

Niektorí z vás si možno ešte z úvodu spomínajú na to, akým spôsobom sa organizujú riešiteľské súťaže. Mám na mysli systém majstrovstiev sveta, teda dvojdňovú súťaž, kde sa počas prvého dňa riešia dvojťažky, trojťažky a štúdie a na druhý deň nasledujú pomocné maty, mnohoťažky a samomaty. V takejto pomyselnej súťaži sme teraz dorazili na koniec dňa, a preto by som sa chcel na chvílu zastaviť a obzrieť sa za tým, čo sme už prešli. Navyše, začínajú prázdniny, tak kto by sa teraz chcel učiť novú látku, že?

Dvojťažiek a pravidiel k nim sme mali na úvod veľmi výdatnú dávku. Lekcia o trojťažkách bola už trochu kratšia a aj keď sme mali až 5 súťažných úloh, na poučky bola vcelku chudobná. Podobné to bolo aj so štúdiami. Nie je to preto, že by som sa snažil niečo zatajiť, len jednoducho už tých pravidiel nie je až toľko. Ostal mi však pocit, že tieto oddelenia by si predsa len možno ešte nejaké to slovo zaslúžili, a keďže máme dobrý medzičas (do konca roka ostáva 6 lekcií na 3 oddelenia), počas jednej alebo dvoch nasledujúcich lekcií si urobíme malý výlet do hlbších zákutí dvojťažiek, trojťažiek a štúdií. Tentokrát to už nebude až tak o poučkách, skôr naopak, pozrieme sa na bežné úlohy – také, ktoré sa vyskytujú napríklad na súťažiach. Tieto úlohy tvoria rôznorodú zmes – niektoré krásne vychádzajú tak ako ilustračné príklady, iné sa riešiteľovi vzpierajú do poslednej varianty a potom sú dokonca také, ktoré bez hanby porušujú aj tie najzákladnejšie pravidlá.

Dvojťažky

Autor neznámy, The Illustrated American 1891

1 - Copy

Na prvý pohľad sympaticky vyzerajúca úloha. Jazdci sú rozostavení do štandardnej formácie, ktorá naznačuje, že po Kd4 príde odťažný mat od Sh8. Odťahom veže môžeme pokryť pole c5, voľné ostáva ešte e3, všetko jasné, úvodník je 1. e8D.

Lenže ako pozeráme, tak pozeráme, niet hrozby. Na tempo to tiež nevyzerá a rýchlo nájdeme napríklad 1… d5, po ktorom nevychádza žiaden mat. Toto je zvláštny okamih, pretože Sh8 nemá veľa možností využitia. Úvodník asi nebude vežou, lebo to berieme kráľovi únikové pole na d4, a teda úlohou strelca musí byť odťažný mat. Keďže kráľ prichádza na d4 z c5, pole c5 je v tej chvíli nekryté a veža ho musí pokryť. Voľné ostáva e3, ale jazdcom ho pokryť nemôžeme, lebo by sme rozbili matovú sieť a ako sme sa presvedčili, e8D nevychádza.

Nuž, vyzerá to tak, že budeme musieť porušiť nejaké estetické pravidlo. Najdôležitejšia je ekonómia – strelec na h8 proste nemôže byť zbytočný, to by bol hrubý faul. Pôjdeme teda vežou už v prvom ťahu? Alebo je tam predsa nejaká možnosť ako využiť batériu?

Chcem zdôrazniť, že teraz, keď viem riešenie, je samozrejme veľmi jednoduché povedať, že porušíme pravidlo. V skutočnosti, pri riešení je to obrovská prekážka. Človek sa k tomu nechce uchýliť, ani ak si logicky zdôvodní, že to tak musí byť. Radšej dookola hľadá, kde sa pomýlil – a áno, väčšinou skutočne ide o prehliadnutie. Treba však mať niekde v hĺbke na pamäti, že ani skladateľ možno nehrá úplne fér.

Mike Prcic, zápas Macedónsko-USA 2001

2 - Copy

Ďalšia úloha, ktorá s tým, čo sme sa už naučili vyzerá, že ju musíme spraviť aj naslepo. Je3 stojí vedľa čierneho kráľa – jasná správa, ide preč. Nevidno nejakú priamu hrozbu, takže ju bude asi musieť vytvoriť sám odskakujúci jazdec. Ponúka sa množstvo matujúcich polí – d2, d6, f6 – lenže čím dlhšie pozeráme, tým viac sa zdá, že nič z toho nevychádza. Univerzálne vyvrátenie je totiž napríklad fxg3, ktoré dáva ústupové pole f4. OK, to by sa ešte dalo zvládnuť, že úvodník nie je jazdcom z e3, čo ale na fxg3? Dáma je zviazaná, ponúka sa napríklad Vh4, ale tých voľných polí okolo kráľa je príliš veľa. Samozrejme, ešte je tu možnosť použiť hrubú silu a čierneho k fxg3 jednoducho nepustiť…

Obe tieto dvojťažky som prebral zo stránky http://matplus.net, na ktorej sa každý deň koná mini-turnaj v riešení dvojťažiek. Dostanete 6 úloh, za každú je jeden bod a úlohou je samozrejme získať čo najviac bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje čas a to je v skutočnosti to, o čo sa jedná – vyriešiť úlohy rýchlo. V podstate niečo ako blitzky v klasickom šachu. Je to nielen dobrý tréning, ale aj zábava, takže určite odporúčam všetkým skúsiť to. Stačí sa zaregistrovať a môžete začať riešiť – a porovnávať sa s najlepšími riešiteľmi z celého sveta.

Trojťažky

S. Sovik, 8. pl. 4. WCCT 1990-92

3 - Copy

Pozícia je síce poriadne zamotaná, ale môžeme si rýchlo všimnúť, že Se4 stojí vedľa čierneho kráľa, takže by mohol ťahať. Každý jeho odťah však vytvára krátku hrozbu Ve4#, čo je prvý znak toho, že to nebude ono. Naozaj, na Sd3 ide Vc4 (strelec zablokoval pole jazdcovi), na Sf5 ide exd5 (strelec zablokoval pole veži) a na Sg6 ide Sxf3 (strelec zablokoval pole druhému jazdcovi).

OK, to vyzerá zaujímavo. Takže ťah strelcom bude až druhý v poradí a čierny si zrejme svojim prvým ťahom nejak znehodnotí jednu z obrán – podľa toho sa rozhodneme, či ísť na d3, f5 alebo g6. Alebo žeby sme uvoľnili strelcovi pole h7 s tichou hrozbou 2. Sh7?

Nie, tichá hrozba nebude fungovať, napríklad kvôli Dxb5. No dobre, ale toľko možností už neostáva. Jazdcov by sme chceli nechať na mieste, strelec na e4 ostať musí a veža z e5 nemá kam. Dáma by pustila čiernu dámu na c4 so šachom, Vh3 tiež nevyzerá, že by mala nejaké rozumné ťahy. Ostal strelec na g7. Bolo by pekné, keby nechal visieť vežu, napríklad 1. Sh6 s hrozbou 2. Sxg5+ Kxe5 3. h8D#. Ale vychádza to? A ak nie, nemôže sa strelec správať priamočiarejšie a vežu podržať?

A.N. Pankratiev, V.N.Rychkov, Yuri Marker, The Problemist 1990

4 - Copy

Toto je typ úlohy, ktorá už od pohľadu bude klásť tuhý odpor. Figúry sú rozmiestnené čudne ešte aj na kompozičné pomery, je tam trojpešiak, veľká prevaha bielych figúr. Sd4 by bol prirodzený kandidát na úvodník, ale tým, že je nekrytý, sa diskvalifikuje – každý jeho odťah pokrýva pole d4. Môžeme si všimnúť, že na Kd4 vychádza Dh8+ s ďalším Dc3#, to je však zatiaľ málo. Navyše hrozí beztrestné Vxf3, takže treba rýchlo niečo robiť.

Prirodzeným pokusom by bolo využiť polobatériu Sd4, Jf4, Dh4, prinajhoršom aj za cenu odobratia poľa d4 v úvodníku, ale nevidno ako. Čierny má stále dosť figúr, ktoré môže popodhadzovať na štvrtej rade. Keď sa pozrieme bližšie na variantu po 1… Kxd4, vidíme, že okrem 2. Dh8+ ide aj 2. Df6+. Skúsme sa teda zbaviť tejto nejasnosti odťahom dámy po h-stĺpci. Lenže kam? Na h3? Na h2? Prípadne aj g4 by v podstate fungovalo. Nuž, treba to len poriadne prepočítať!

Štúdia

Na záver lekcie chcem ukázať štúdiu skvelého slovenského skladateľa aj riešiteľa Ladislava Salaia. Dozvedel som sa o nej na autorovej prednáške pred dvomi rokmi v lete na festivale kompozičného šachu v Mariánke pri Bratislave, na ktorej vysvetľoval, ako prebiehal proces skladania. Prednáška a podrobná analýza štúdie je dostupná na http://festival.soks.sk/en/lectures-2014/ a http://festival.soks.sk/en/bulletin-marianka-2014-2/#more-419. Štúdia by sa asi, podobne ako predchádzajúce úlohy v tejto lekcii, nedala zaradiť medzi typické, ktoré ilustrujú metodiku riešenia, preto nebudem chodiť okolo horúcej kaše a rovno uvediem riešenie. Môj výklad však bude značne zjednodušený, teda ak máte dostatok času, odporúčam pozrieť si priamo prednášku (a ani nečítať ďalej).

Ladislav Salai jr. E1140 The Problemist 07/2014, =

5 - Copy

Úlohou bieleho je remizovať a nie je to možno vidno úplne na prvý pohľad, ale hrozí mu Db5+ s výmenou dám a prechodom do pešiakovej koncovky vyhratej pre čierneho (aj po 1. hxg5). Biely preto hrá prekvapivé 1. h5!!. Teraz je prechod do pešcovky znemožnený, ale biely zdanlivo iba oddialil svoj osud, pretože čierny hrá logické 1… gxh5 a sme znovu na začiatku. Biely si však pripravil čiernu pešiakovú štruktúru a teraz prichádza nečakaná pointa: 2. Dc3! Db5+ 3. Ka3 a5. Biely sa uhol hrozbe výmeny dám, ale čierny ho prenasleduje ďalej. 4. Dc2! Db4+ 5. Ka2 a4. Zdá sa, že čierny bieleho nakoniec dotlačí, no ten má v rukáve pripravený únikový manéver. 6. Dc1!! Db3+ 7. Ka1 a3 8. Dxg5+. Zvyšok je už vecou techniky a dá sa pomerne jednoducho dopočítať. Zároveň sa ukazuje zmysel ťahu 1. h5.

Záverečné slovo

Cieľom tejto lekcie bolo ukázať úlohy takpovediac „zo života“, teda také, v ktorých možno všetko nevychádza tak, ako by sme si predstavovali, v ktorých niektoré manévre sú prekvapivé aj pre kompozičný šach, a ktorých riešenie dá veľa zabrať. Pre úplnosť uvediem riešenia prvých štyroch úloh:

 • 1. Dxg3,
 • 1. Dxe6,
 • 1. Sf6 (2. Sxg5)
  • 1… Sh4 2. Sg6
  • 1… Dc8 2. Sd3
  • 1… Vxd5 2. Sxd5
  • 1… Vc6 2. Sf5
 • 1. Dh3 (2. Vxa4+)
  • 1… Jg4/Jef5 2. Se2+
  • 1… Jgf5 2. Sxd5+
  • 1… Kxd4 2. Dh8+

Na riešiteľských súťažiach sa vyskytujú zväčša práve takéto typy úloh – také, ktoré sa čo najviac snažia zakryť svoj obsah (aj keď tá dvojťažka so šachujúcim úvodníkom proti ktorému má čierny jedinú obranu je naozaj trochu extrém). Riešiť ich sa nedá naučiť teoreticky, iba cvikom, a preto práve z tohto súdka budú ďalšie súťažné úlohy. Príjemnú zábavu pri riešení!

Súťažná úloha č. 17

Biely na ťahu, mat druhým ťahom, úloha za max. 2 body

17 - Copy

Súťažná úloha č. 18

Biely na ťahu, mat tretím ťahom, úloha za max. 6 bodov

18 - Copy

Súťažná úloha č. 19

Biely na ťahu, mat tretím ťahom, úloha za max. 6 bodov

19

Súťažná úloha č. 20

Biely na ťahu, mat tretím ťahom, úloha za max. 6 bodov

20

Riešenia z Lekcie 5 poslané do 31.7.2016 23:59 budú započítané do súťaže.

Riešenie pošli formulárom nižšie. Nezabudni napísať číslo súťažnej úlohy.

[contact-form-7 id=“4084″ title=“Kompozičný šach“]
Tréningové šachové DVD

Partneri súťaže

novoborsky sachovetreningy SOKS_logo

Priebežné poradie po Lekcii č.4
#	   Nick	         Počet bodov	  PH1
1	Jozef	        84	50
2	Bohuslav Czudek	    84	90
3	janjurco 	    83	88
4	OndrejFranko	    82	39
5	Peter Lukáč	    62	146
6	PaeDr. Ján Husák    45	69
7	Milan Svrček	    43	108
8	tomi	        33    127
9	Evička	        31	108
10	Ján Machník	    29	106
11	Stefan Galdik 	    14	41
12	Marek Tobias	    13.5	44
13	Martin Rexa	    6	35
14	Adrián Struhár	    2	65


Trochu iný šach – Prológ
Trochu iný šach – Lekcia 1
Trochu iný šach – Lekcia 2 Dvojťažky
Trochu iný šach – Lekcia 3 Trojťažky
Trochu iný šach – Lekcia 4 Štúdie

[feather_follow]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *