Trochu iný šach – Vyhodnotenie

Riešenia úloh z predchádzajúcej lekcie Christopher J.A. Jones, The Problemist 1. Vc2 Sd2 2. f2+ Ke2 3. Vxd2+ Jxd2# (10) 1. Kd3 Sc1 2. Vd2 Jf2+ 3. Ke3 Sxd2# (10) Valentin Rudenko, Problem 1980 1. Dh3 (2. Dg3+ Sxg3 3. Vxf5+) (4) 1… Jd4 2. Jd3+ Dxd3 3. Dxf5+ (4) 1… Jd6 2. Jd5+ Vxd5 Prečítať viac o Trochu iný šach – Vyhodnotenie[…]

Trochu iný šach – Lekcia 10 Koniec a začiatok

Riešenia úloh z predchádzajúcej lekcie A. Shinkman, British Chess Magazine, 1896 1. Dc5 zz 1… bxc5 2. Sg5 (5) 1… Sg8+ 2. Dd5+ (5) 1… g5 2. Dc2+ (5) M. Vukčević, US Problem Bulletin, 1981 1. Jh1 (2. Ve4+) (3) 1… Dg3+ 2. Jf4+ (3) 1… Dxc1/dxc1 2. Jf6+ (3) 1… Vb5 2. Dc3+ (3) Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 10 Koniec a začiatok[…]

Trochu iný šach – Lekcia 9 Samomaty

Riešenia úloh z predchádzajúcej lekcie A. Krämer, Deutsche Schachzeitung, 1955 1. d8J (2. Jf7#) 1… Jd6 2. Jf7+ Jxf7 3. Je3 (4. Jf5#) 3… Jd6 4. Jf5+ Jxf5 5. b8D (8) Erich Zeppler, Die Schwalbe, 1936, 1. cena 1. Va8 (2. Vxd8#) 1… Vxa8 2. e6 (3. Vg8+) 2… Db8 3. Vg8+ Dxg8 4. fxg8D+ Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 9 Samomaty[…]

Trochu iný šach – Lekcia 8 Mnohoťažky

Komentár k riešeniam predminulej lekcie Pri úlohe č. 24 som uviedol riešenie začínajúce ťahom 1. Sa7 ako chybné aj s príslušným vyvrátením. Ako však správne poukázali niektorí riešitelia, chybné je akurát toto „vyvrátenie“ a 1. Sa7 skutočne vedie k remíze. Kľúčovou chybou vo vyvrátení je ťah 6. Sc5??, po ktorom biely naozaj prehráva. Namiesto toho, Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 8 Mnohoťažky[…]

Trochu iný šach – Lekcia 7 Pomocné maty

Riešenia úloh z predchádzajúcej lekcie   J. Pospíšil, Humoristické listy 1887 1. Sd8 (2. Kb7) (1.2) 1… Jd2 2. Da3 (1.2) 1… Jc3 2. Dd4+ (1.2) 1… axb5 2. Da7+ (1.2) 1… d5 2. Se7+ (1.2) V. Sichev, Memoriál Nabokova 1994 1. Jbd2 (2. Vxe4+) (1.2) 1… Vxd2 2. Va8 (1.2) 1… Vc3 2. Vd5 Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 7 Pomocné maty[…]

Trochu iný šach – Lekcia 6 Svetový kongres

Riešenia úloh 5. lekcie Života Tanic, Die Schwalbe 1973, 1. cena 1. Jf6 (2) Carel Sammelius, Tidskrift för Schack 1955, 2. čestné uznanie 1. Vh3 (2. Jce2+/Jge2+) (1) 1… Jf3/Jf7/Jg6 2. Sf6+ (1) 1… Jxc6 2. Df6+ (1) 1… Jxd7 2. Dg7+ (1) 1… Jxg4 2. Dh8+ (1) 1… Jxc4 2. Vxc4+ (1) Volodea VAISMAN, Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 6 Svetový kongres[…]

Trochu iný šach – Lekcia 5 (Zo života)

Správne riešenia štúdií Na úvod riešenia štúdií, uvádzam iba bodovanú variantu, ťahy bieleho, ktoré sú bodované, majú v zátvorke počet bodov. Teda za každý dosiahnutý „checkpoint“ sa pripočíta príslušný počet bodov.   S. Kaminer, Szachmaty, 1927, 1.cena 1. Jf3+ (1) Kc3 2. e7 (1) Jd7 3. Jxd2 Jf5 4. Je4+ Kd4 5. e8J (6) Kxe4 6. Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 5 (Zo života)[…]

Trochu iný šach – Lekcia 4 (Štúdie)

Správne riešenia úloh z Lekcie 3 Na úvod riešenia úloh 8-12, bodované časti sú hrubým písmom. Dostali sme pripomienku, aby boli zverejňované aj mená autorov. Toto je štandardný postup, vždy keď sa niekde uvádza úloha, malo by pri nej byť aj meno autora, prípadne rok vydania a časopis alebo udalosť, na ktorej sa objavila. Ja Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 4 (Štúdie)[…]

Trochu iný šach – Lekcia 3 (Trojťažky)

Správne riešenia úloh z Lekcie 2 Na úvod riešenia úloh 4-7, opäť v rozšírenej verzii, bodované časti (teda úvodník) je hrubým písmom. 1. Jd7? Jc6! 1. Jxf7? Je6! 1. Jg6? f6! 1. Jg4? Ve1! 1. Jf3? d4! 1. Jd3? Sd4! 1. Jc4? Da1! 1. Jc6! (2.Ve5#) 1. Jb5! (2. Jd6#) 1… Kd5 2. Sb7# 1… Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 3 (Trojťažky)[…]

Trochu iný šach – Lekcia 2 (Dvojťažky)

Na úvod druhej lekcie by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prvého kola a poslali svoje riešenia. Aj keď nie všetky boli správne, veríme, že vás to neodradí a aj vďaka nasledujúcim lekciám budete zbierať ďalšie body. Ak ste prvé úlohy z Lekcie 1 premeškali, nezúfajte, do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas Prečítať viac o Trochu iný šach – Lekcia 2 (Dvojťažky)[…]