Trochu iný šach – Lekcia 2 (Dvojťažky)

Na úvod druhej lekcie by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prvého kola a poslali svoje riešenia. Aj keď nie všetky boli správne, veríme, že vás to neodradí a aj vďaka nasledujúcim lekciám budete zbierať ďalšie body. Ak ste prvé úlohy z Lekcie 1 premeškali, nezúfajte, do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas roku 2016.

Niekoľko organizačných upresnení, aby sme vždy správne dostali vaše riešenia:

 • Dostali sme jedno riešenie prostredníctvom formulára na komentáre namiesto formulára určeného na riešenia. Riešenie uznáme, ale chcem poprosiť, aby ste dávali pozor, ktorým formulárom posielate riešenie.
 • Od niekoľkých riešiteľov sme dostali viacero riešení jednej úlohy. Keďže to bolo úvodné kolo, rozhodli sme sa výsledok uznať (ak sa správne riešenie nachádza medzi poslanými), v ďalších kolách to už však uznávať nebudeme. Dôvod je ten, že potom by bolo možné jednoducho vypísať všetky prípustné ťahy bieleho a správne riešenie sa medzi nimi určite nachádzať bude. Riešenie musí slúžiť ako návod, podľa ktorého môže ktokoľvek hrať za bieleho. Toto sa samozrejme netýka úloh, ktoré majú úmyselne viac riešení – vtedy treba vypísať všetky. Takisto sa občas môže pri dlhších úlohách stať, že v niektorej variante má biely viac pokračovaní na výber (takzvaný duál). V takom prípade je v poriadku napísať všetky správne pokračovania, ale stále stačí napísať aj iba jedno z nich.
 • Mnohí píšete rozsiahlejšie riešenia, ako vyžadujú pravidlá. Oceňujeme to a sme radi, že nepoužívate pri riešení počítač. Pre pripomenutie, pri dvojťažkách stačí napísať úvodník, teda prvý ťah bieleho. Za správny úvodník bude udelený plný počet bodov (teda 2), za nesprávny 0. Všetky informácie ohľadom zápisu a hodnotenia riešení jednotlivých druhov úloh sú v úvode, budeme ich opakovať aj pri príslušných lekciách, ktoré sa budú venovať jednotlivým oddeleniam. Napísať viac z riešenia, ako je treba, síce nie je chybou, ale na zvyšné časti sa bodovo neprihliada.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na riešenia úloh z prvej lekcie. Uvádzame ich v rozšírenej forme, aby bolo jasné, čo všetko sa v úlohe nachádza. Časti riešenia, ktoré sú bodované (v našom prípade iba úvodník) sú vyznačené tučným písmom. Uvádzame takisto aj niektoré nesprávne riešenia (najmä zvodnosti) kvôli tomu, aby sme mohli ukázať, čo ich vyvracia. Verím, že takáto forma riešení je príjemnejšia, v súťaži však stále preferujem iba bodované časti riešení.

Súťažná úloha č.1 1. J5c4? (2. Dh4#)
1… De7!
1. J3c4? (2. Dh4#)
1… De1!
1. Sd4! (2. Dh4#)
1… Db6+ 2. Sxb6#
1… Dc5+ 2. Sxc5#
1… Dxd4+ 2. Vxd4#
1… De1 2. Sc3#
1… De7 2. Sc5#
1… Jg~ 2. Dxf5#
Súťažná úloha č.2 1. Se4! (2. Jxc4#)
1… Jxe3+ 2. Jb5#
1… Je5 2. Vd3+
1… Jxd6 2. Sxd6#
Súťažná úloha č.3 1. Ve7! (2. Dxf5#)
1… Kxd5 2. Sf3#
1… cxd5 2. Jd6#
1… e5 2. Vd4#
1… Vf6/Vh5 2. Jf6#
1… Je5 2. Vxe5#

A teraz k samotnej lekcii. Ako už napovedá názov, bude sa venovať dvojťažkám. Možno si pomyslíte, že dvojťažiek už stačilo (v minulej lekcii), že nie sú až také zaujímavé a koniec koncov ani až také náročné. Samozrejme, je pravda, že dvojťažky sú najjednoduchšie oddelenie, a preto sme ich aj vybrali do prvej lekcie – aj riešiteľ začiatočník ich dokáže vyriešiť iba so znalosťou všeobecných zásad.

Na súťaži je však situácia celkom iná. Na vyriešenie troch dvojťažiek máme iba 20 minút, ak si ich chceme prípadne ešte aj postaviť na šachovnicu (používanie šachovnice je dovolené v každom oddelení), ostáva ešte menej času a aj najlepším majstrom sa stane, že sa na niektorej (či nebodaj viacerých) dvojťažke popália.

Najväčšou pascou pri dvojťažkách nie je totiž ani tak neschopnosť nájsť riešenie, ako skôr takzvaná zvodnosť.

Zvodnosť je taký úvodník, ktorý sa tvári ako riešenie (a teda riešiteľa zvádza), ale čierny má naň jedinú obranu, ktorá zabraňuje matu. Táto obrana je navyše často veľmi nečakaný ťah, napríklad podhodenie dámy alebo uvoľnenie väzby. Existuje niekoľko schém, ktoré pracujú na princípe zvodnosti a síce tak, že ponúkajú niekoľko očividných kandidátov na úvodník a úlohou riešiteľa je odhaliť, ktorý z nich nie je zvodnosť.

Ilustrujeme to na príkladoch (príklady sú prebraté z knihy Rozwiazuj z Mistrzem Swiata od Piotra Murdziu.).

F.Abdurahmanovic, Schach-Echo, 1975, 1. cena

Výhodou pri dvojťažkách je, že čierny bude ťahať iba raz – teda ak sa nám zdá, že autor niečo zamýšla s čiernymi figúrami, musí sa to stať v prvom ťahu, a teda to bude pravdepodobne obrana proti úvodníku (ak to nie je tempo). V tejto úlohe môžeme spozorovať, že biela veža pri čiernom kráľoví visí, a to hneď piatimi spôsobmi. Taká brutálna koncentrácia sily zvyčajne nie je náhodná a znamená to, že rôzne brania budú obranami proti úvodníku.

Druhé poučenie, ktoré z úlohy môžeme získať, je podozrivá prítomnosť bieleho jazdca vedľa čierneho kráľa. Toto je asi najčastejší a najtypickejší motív dvojťažiek – jazdec alebo strelec stoja vedľa kráľa (po stĺpci alebo po riadku, nie po diagonále), nejakým spôsobom tam zavadzajú a úvodníkom je ich odťah.

Tu však treba zbystriť pozornosť, lebo iba jeden odťah je správny a ostatné sú zvyčajne zvodnosti, teda vyzerajú takmer ako riešenie, ale treba trpezlivo pátrať, aby sme odhalili obranu čierneho.

V našej úlohe sú tieto dve pozorovania v peknej synergii – odskokom jazdca vzniká hrozba Vd5, proti ktorej sú prirodzené obrany brania veže. Nechávame na čitateľovi zistiť, ktorý odskok je skutočne správny.

W.Jorgensen, Magasinet, 1947, 1. cena

Podobný motív so zámenou jazdca za strelca sa nachádza aj v tejto úlohe. Ľubovoľný odťah strelca vytvára hrozbu (akú?) a treba iba zistiť, ktorý je ten správny. Pomôckou je zásada o dlhých ťahoch, inak nám ale už nepomôže nič iné, ako trpezlivo hľadať obrany čierneho a odpovede bieleho na ne, až kým nevylúčime všetky ťahy strelca okrem jedného. Zvyšok riešenia opäť nechávame na čitateľa.

Malou variáciou tohto motívu môže byť, že susedná figúra (k čiernemu kráľovi) v úvodníku neodskakuje, ale je, naopak, pokrytá inou bielou figúrou. Toto je ale menej zvyčajné a tento jav sa vyskytuje skôr na zmätenie riešiteľa. Je treba ešte dodať, že v takýchto „vylučovacích“ úlohách sa oplatí overiť si, že naozaj žiadne iné ťahy bieleho nevychádzajú. Nie je dobré zastaviť sa pri nejakom ťahu, ak nevieme proti nemu nájsť obranu, ale radšej overiť, prečo aj ostatné ťahy nevychádzajú – predídeme tak množstvu chýb.

Predchádzajúci motív sa týka hrozbových úloh (aj keď v princípe sa rovnako môže vyskytovať aj v úlohách tempových). Tempové dvojťažky však tvoria tiež veľkú a dôležitú skupinu a mnohé sú veľmi komplikované. Odhaliť tempovú dvojťažku nie je vždy jednoduché, ale v princípe platí, že ak sú figúry čierneho podozrivo dôsledne zablokované, bude sa asi jednať o tempovku.

Taktiež pomáha, ak spozorujeme, že na takmer všetky ťahy čierneho je pripravený mat. Takéto úlohy sa delia na dva druhy. Prvý je taký, že mat nie je pripravený na všetky ťahy čierneho. Tieto úlohy sú zvyčajne jednoduchšie, pretože stačí jednoducho dohľadať maty na chýbajúce ťahy čierneho.

Ťažšie zvyknú byť úlohy, ktoré majú pripravený mat na každý ťah čierneho. V nich sa zvyčajne po úvodníku mierne alebo úplne poprehadzujú roly figúr a na jednotlivé ťahy čierneho vychádzajú iné maty, ako boli pôvodne pripravené. Tak ako v nasledujúcom príklade.

Bridgewater Hampsead and Highgate Expres

Takéto úlohy je veľmi ťažké riešiť, pretože tým, že biely už má všetko pripravené, nie je jasné, čo by mal vôbec robiť. Na pomoc nám tu prichádza všeobecná riešiteľská zásada a síce, že treba hľadať pekné ťahy. V mnohých takýchto úlohách je úvodníkom ťah, ktorý dáva kráľovi ústup alebo podhadzuje (nielen) ťažkú figúru. K tejto úlohe ešte prezradím, že ťah je „od miesta činu“ a zvyšok nechám na čitateľovi.

V predchádzajúcej úlohe neexistuje žiaden ťah bieleho, ktorý by zachoval pripravené maty. Môže sa však stať, že taký ťah existuje – teda biely jednoducho iba dá tempo čiernemu, ktorý sa ocitne v už priravenom zugzwangu. Neexistuje nejaké spoľahlivé pravidlo, ktoré by odhalilo, či biely vie zachovať pripravené maty – treba jednoducho hľadať (podľa všeobecných zásad). Preto aj tieto úlohy patria medzi najnáročnejšie.

Ako posledný príklad uvedieme úlohu, ktorej motív – prekrytie línií veže a strelca – je veľmi častý nielen v dvojťažkách.

N. Ruchlis, Revista Romana de Sah, 1962, 1. cena

Pri takto podozrivo „nastúpených“ strelcoch a vežiach musíme okamžite spozornieť, pravdepodobne sa totiž bude jednať o prekrývanie ich línií. Tento motív sa objavuje často – nielen pri dvojťažkách – a v rôznych fázach úlohy. Často dokonca prekrýva jedna zo strán svoje vlastné figúry.

V prípade, že sú prítomne obe veže aj strelci, tak ako v tejto úlohe, sa prekrytie zvyčajne uskutoční už v úvodníku bieleho, teda prvým ťahom biely položí kameň na jeden z priesečníkov e5,f5,f6,g6. To sa dá urobiť dokopy šiestimi spôsobmi a úlohou riešiteľa je rozlúštiť, ktorý je ten správny.

Treba sa však mať na veľkom pozore – ostatné ťahy sú zvodnosti a jediná obrana čierneho je vždy starostlivo skrytá. Táto úloha je skvelá na precvičenie si riešiteľského prepočtu, a teda, ako je už dobrým zvykom, zvyšok riešenia nechávame na čitateľa.

Rada na záver

Videli sme niekoľko motívov, ktoré sú typické pre dvojťažky. Samozrejme, motívov a tém existuje oveľa viac, ale so znalosťou týchto už je možné vyriešiť veľké množstvo dvojťažiek veľmi rýchlo. Na súťaži, keď máme obmedzený časový limit, je dôležité rýchlo zaradiť úlohu (tempovka, hrozbovka), prípadne odhaliť figúry, ktoré budú pravdepodobne ťahať v úvodníku (ako jazdec a strelec v našich príkladoch).

Treba si pritom všímať ťahy čierneho – či sú pripravené nejaké pekné obraty alebo taktické schémy, ktoré by mohli byť súčasťou riešenia, ktoré maty sú už pripravené a naopak, či existujú nejaké silné obrany, teda také ťahy, na ktoré biely len ťažko bude hľadať odpoveď (ako napríklad branie dámy, šach a pod.).

Ale dosť už múdrych rečí, pokračujeme v súťaži!

Súťažná úloha č.4

BNT Mat 2. ťahom. Úloha za max. 2 body.

uloha4

Súťažná úloha č.5

BNT Mat 2. ťahom. Úloha za max. 2 body.

uloha5

Súťažná úloha č.6

BNT Mat 2. ťahom. Úloha za max. 2 body.

uloha6

Súťažná úloha č.7

BNT Mat 2. ťahom. Úloha za max. 2 body.

uloha7

Riešenia z Lekcie 2 poslané do 1.5.2016 23:59 budú započítané do súťaže.

Riešenie pošli formulárom nižšie. Nezabudni napísať číslo súťažnej úlohy.

[contact-form-7 id=“4084″ title=“Kompozičný šach“]
Trénuj viac a s najlepšími

Partneri súťaže

novoborsky sachovetreningy SOKS_logo

Priebežné poradie po Lekcii č.1
#	Nick	     Počet bodov	PH1
1	OndrejFranko	    6	5
2	Stefan Galdik 	    6	14
3	Jozef	        6	17
4	PaeDr.Ján Husák	    6	18
5	janjurco 	    6	24
6	Bohuslav Czudek	    6	24
7	Milan Svrček	    6	25
8	Peter Lukáč	    6	33
9	tomi	        6	37
10	Marek Tobias	    4	6
11	Evička	        4	12
12	Ján Machník	    4	18
13	Adrián Struhár	    0	15

Trochu iný šach – Prológ
Trochu iný šach – Lekcia 1
Ď2%kujeme

[feather_follow]