15. januára 2017

Tréning

Úloha č. Základné zručnosti 1ťažky 2ťažky 3ťažky 4ťažky Najlepší ťah Základné motívy
1  Veža Úloha 1  Úloha 1 Úloha 1  Úloha 1 Úloha 1 Šachová notácia
2  Strelec  Úloha 2  Úloha 2  Úloha 2  Úloha 2  Úloha 2  Šustremat
3  Veža a strelec 1 Úloha 3   Úloha 3  Úloha 3 Úloha 3  Ako hrať otvorenie
4  Veža a strelec 2  Úloha 4  Úloha 4  Úloha 4  Úloha 4 Materiálna prevaha 1
5   Veža a strelec 3  Úloha 5  Úloha 5  Úloha 5 Materiálna prevaha 2
6  Napadnutie dámou 1 Úloha 6  Úloha 6 Úloha 6 Kráľ+pešiak vs. kráľ
7  Napadnutie dámou 2  Úloha 7  Úloha 7  Úloha 7  Kráľ+pešiak vs. kráľ v.2
8  Vyhodenie jazdca  Úloha 8  Úloha 8 Vežový pešiak
9  Obmedzenie jazdca 1  Úloha 9  Úloha 9  Taktika v šachu
10  Obmedzenie jazdca 2  Úloha 10  Úloha 10  Rošáda
11  Napadnutie jazdcom  Úloha 11  Oslabenie zákl. radu
12  Branie a napadnutie  Úloha 12  Väzba
13  Pohyb pešiaka  Úloha 13  Odkryté napadnutie
14  Branie pešiakom  Úloha 14  Odkrytý šach
15  Blokáda a premena pešiaka  Úloha 15 Dvojitý šach
16  Pešiakový prielom  Úloha 16  Mlyn
17  Dvojúder pešiakom  Úloha 17 Branie mimochodom
18 Pešiak proti veži Úloha 18  Kombinácia

 

Pre šachových trénerov
Šachové kráľovstvo
Náročné dvojťažky 2016
Náročné dvojťažky 2018
 Minihry pre šachový krúžok

 

Tréningové portály
Pre najmenších Taktické cvičenia Hranie online
 Learningchess  Chesstempo Hrajsach
 Lichess  Gameknot  PlayOK

Šachové aplikácie

Cover art Cover art